Výroky, které zazněly při senátním schvalování smluv o radaru

Praha 27. listopadu (ČTK) – Výběr výroků, které zazněly v Senátu při schvalování smluv s USA o zřízení radarové základny v ČR a o pobytu amerických vojáků na českém území:

Premiér Mirek Topolánek (ODS):

„Odmítnutím (smluv) nezískáme nic než chvilkovou přízeň Moskvy.“

„Je pro mě naprosto nepřijatelné, abych se stal předsedou vlády, která sklapne poslušně podpatky a otevře ruskému imperialismu znovu dveře. Nechci opakovat chybu s odmítnutím Marshallova plánu, které potvrdilo právo Ruska rozhodovat za nás. Naopak chci, aby v Brdech byli místo sovětských jaderných raket přítomni vojáci země, která nás tohoto otroctví zbavila. To je ta nejlepší záruka, že se naše smutné dějiny nebudou opakovat… Varšavská smlouva už je minulostí a Moskva to musí respektovat.“

„Musím říci, že neznám z hlediska bezpečnosti hloupější větu než tuto: Nikdo nás dnes neohrožuje, tak proč budovat radar. Může jí konkurovat hloupostí snad jedině nějaké tvrzení, že protiraketová obrana bude sloužit pouze Spojeným státům. Jednak to není pravda, protože radar pokrývá velkou část Evropy, ale i kdyby to pravda byla, má to znamenat, že svému spojenci odmítneme pomoc. Spojenectví přece neznamená jen brát, ale také dávat. Nejen konzumovat bezpečnostní záruky, ale i podílet se na společné obraně.“

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg:

„Systém musí být zařazen do architektury NATO. Přes počáteční poněkud skeptický přístup Spojených států máme dnes jasný příslib, že se toto stane.“

„Pokud vyšleme do Washingtonu signál, že žádné nebezpečí neočekáváme, že toho času ještě Írán není hrozba, nýbrž teprve za pár let, protože ještě jeho vývoj střel s dlouhým doletem není ukončen, a proto dáme přednost krátkodobému vnitropolitickému zisku na úkor dlouhodobé spojenecké schopnosti, bude to znamenat, že nejsme schopni udělat základní kroky při ochraně kontinentu.“

Senátor ČSSD Jiří Dienstbier:

„Není tedy důvod, aby Senát v tak nejisté věci, o níž se navíc nepodařilo přesvědčit většinu českých občanů, předjímal svým rozhodnutím vývoj událostí. Autorita Senátu, od kterého se očekává nadhled a věcné posuzování předložených témat, bude v očích veřejnosti zbrklým jednáním a jeho autorita bude jen dále oslabena. Řekl bych, nechtějme být směšní.“

„Já se proto domnívám, že jediným účelem našeho schválení těchto smluv je podpořit americkou lobby, která prosazuje tento zcela zbytečný systém proti duchu americké politiky, která dnes hledá alternativu pro pád neokonzervativních iluzí.“

Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková (ČSSD):

„Není potřeba být ani bezpečnostním expertem, ani slovutným respektovaným fyzikem, stačí jen pozorněji sledovat mezinárodněpolitický vývoj, aby bylo nad slunce jasnější, že výstavba amerických vojenských základen ve střední Evropě je návratem do období bipolárního světa, chcete-li, studené války.“

Předseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS):

„My jsme si spíše zvykli na to, že jedna politická strana iniciuje rozhovory o umístění radaru, a když zjistí, že se to jejímu novému předsedovi nehodí do jeho plánu na znovuzískání moci, radikálně na věc změní názor. V tomto kontextu rozhodně odmítám i ‚daladierovského ducha‘ některých zahraničních politiků, kteří na summitu NATO v Bukurešti souhlasili s protiraketovým systémem na území Polska a České republiky a nyní své názory rychle mění kvůli úzce vymezeným zájmům.“

Senátor ČSSD Vladimír Dryml:

„Moji voliči si radar nepřejí. Já jejich přání – na rozdíl od některých jiných politiků – respektuji. Každá zrada, vážení, na voličích se každému politikovi dříve nebo později vymstí. Já nechci, aby moje jméno bylo citováno za pár let stejně tak jako jména podepsaná pod zvacím dopisem z roku 1968.“

„Hrstka nezodpovědných politiků se snaží vychýlit jazýček na vahách mezi Američany a Rusy. Nemyslí ani na dlouhodobé ekonomické dopady pro Českou republiku. Tady zaznělo něco o ekonomice. Uzavřou nebo přiškrtí nám Rusové kohoutky – v dlouhodobém horizontu – ropy? Co obchod s Ruskem, kde každý chce s Ruskem obchodovat? Jak to všechno bude?“

Místopředseda Senátu Petr Pithart (KDU-ČSL):

„Rusko nás skutečně pokládá za blízké pohraničí, oni se prostě nesmířili s tím, že my se tady budeme v budoucnu rozhodovat samostatně. Musíme tentokrát té ruské imperiální ideji, že tam, kam jednou vstoupil ruský voják, tam je to provždy jejich. A my jim tímto naším rozhodnutím řekneme, že my už tam nepatříme. Budeme prostě těmi, kteří na výzvu spojence reagovali pozitivně. A ať už to dopadne jakkoli, nás to v našem chabém sebevědomí pro budoucnost posílí.“

Senátor Jaromír Štětina (za Stranu zelených):

Senát schválením radarových smluv dal jasný signál společnosti a Poslanecké sněmovně a doufám, že se Poslanecká sněmovna ‚pochlapí‘ a přidá se k Senátu. Pokud se tak nestane, tak se bude Poslanecká sněmovna, a nikoli Senát, podílet na mezinárodní ostudě, která dokáže, že Česká republika je nespolehlivým partnerem.“

fln rbk mhm rot