Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR přijal dne 20. ledna 2006 usnesení k podpoře Návrhu rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Výbor podporuje Návrh rezoluce a doporučuje Senátu Parlamentu České republiky, aby přijal usnesení tohoto znění:

 

Výbor podporuje Návrh rezoluce a doporučuje Senátu Parlamentu České republiky, aby přijal usnesení tohoto znění:

 

„Senát Parlamentu České republiky pověřuje senátorky a senátory, členy Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, aby tlumočili na jeho nejbližším zasedání podporu Senátu Parlamentu České republiky návrhu rezoluce „Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů“.

 

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice chce dále požádat

Organizační výbor Senátu, aby  rezoluce „Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů

totalitních komunistických režimů byla zařazena jako bod jednání na následující

schůzi Senátu.

 

„Je důležité, aby si západní demokracie uvědomily, jak nelidským systémem komunismus je. Proto nás velmi teší, že tato iniciativa vznikla na půdě Parlamentního shromáždění Rady Evropy a že máme možnost ji jako legislativní orgán České republiky podpořit“, říká senátor Martin Mejstřík.

 

 „ Věřím, že Senát podpoří rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy a opět prokáže, že je pojistkou demokracie v naší zemi. Přijetí rezoluce bude znamenat první celoevropské odsouzení komunismu“, dodává k rozhodnutí senátního výboru senátor Jaromír Štětina.

 

Parlamentní shromáždění Rady Evropy by mělo rezoluci schvalovat 25. ledna 2006. Rezoluci podpořil i senátní Klub otevřené demokracie, na podporu rezoluce vznikla i petice na www.svetbezkomunismu.cz, kterou k dnešnímu dni podepsalo již přes 2500 lidí, mezi nimi i známé osobnosti (viz příloha).

 

 

 

Pavla Hájková

tisková mluvčí senátora Jaromíra Štětiny

tel. 776742420

 

V Praze dne 23.1.2006

 

 

Příloha:
Z osobností, které doposud petici podepsaly

——————————————————————————–

Jaromír Štětina, senátor

Václav Marhoul , filmový režisér

David Vávra, Architekt

Jiří Gruntorád, knihovník

Jan Šinágl, angažovaný občan

Tomáš Vorel, režisér

Vít Charous, vedoucí Archivu České televize

Jan Soukup, režisér

Jiří Dědeček, písničkář

Ondřej Trojan, filmový režisér a producent

Martin Dvořák, diplomat

Marcela Chadimová, žurnalistka

Pavel Anděl, moderátor a dramaturg

Jaroslav Hutka, písničkář

Kamil Střihavka, hudebník

Tomáš Hanák, svob. povolání, herec

Eduard Vacek, publicista a spisovatel

Vladimír Michálek, filmový režisér

David Jan Novotný, rektor Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku

Robert Nebřenský, herec a hudebník

Tomáš Seidl, filmový publicista

Jiří Padevět, ředitel nakladatelství

David Synák, hudebník

Vladimír Michálek, filmový režisér

Eduard Vacek, publicista a spisovatel

Mgr.Jan Čumpelík, vedoucí produkce České televize

Kristina Vlachová, režisérka a scénáristka

Zbyněk Merunka, moderátor

Jiří Koutný, herec

Karel Holas, hudebník, skladatel

Jan Kasl, architekt, politik

Ivan Medek, publicista

Dusan Hladik ThDr., katolický kněz

Vlastimil Třešňák, hudebník

Lord Thurlow, retired diplomat

Liběna Rochová, oděvní designér

Josef Pepa Nos, umělec

Benjamin Kuras, spisovatel

Petr Bratský, poslanec PSP ČR

Vladimír Říha, poslanec PSP ČR

MUDr.Peter Osuský, PhD, prorektor Univerzity Komenského

Ivan Klíma, spisovatel