Vůči čemu je Čunek imunní

RENČÍN

Když Senát vydal 7.
února většinou pouhého jednoho hlasu Jiřího Čunka státnímu zástupci k trestnímu stíhání pro možné přijetí úplatku a Čunek byl obviněn, psalo se běžně, že Čunek byl zbaven imunity. Není to pravda, senátora a poslance nelze imunity zbavit, lze ho pouze vydat ke stíhání pro konkrétní skutek.
Vydán byl Čunek jen ke stíhání pro jednání popsané v žádosti o vydání. Vydání se netýká právního posouzení, kvalifikaci je možno měnit, a s ní i trestní sazbu.. Ke stíhání každého jiného skutku by ale musel Senát Čunka vydávat znovu.
Dnes to má význam – o ukládání a vybírání miliónů z bank a zákonnosti pobírání dávek by se mohlo konat vyšetřování s výslechy svědků, se znaleckými posudky a vstupem do bank až po obvinění Čunka, ne jako nyní, kdy se věc jen prověřuje.
Jednou z příčin odnětí Čunkovy věci přerovskému zástupci Radimu Obstovi bylo vyšetřování majetkových poměrů obviněného za léta předtím. Čunkovi stoupenci, senátor JaromírŠtětina a Vladimír Hučín pořádali na náměstích demonstrace. Obsta a vyšetřujícího policistu Milana Šošovičku pomlouvali. Orgány Sněmovny a zastupitelství i Inspekce je ministra vnitra je ale očistily.
Nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká ve Sněmovně pak v červnu řekla, že prověřování Čunkova majetku za dřívější léta bylo nesprávné. Ve veřejnosti se tak vytvářel dojem, že vydání Čunka Senátem kontrolu původu majetku neumožňuje.
Čunek byl vydán ke stíhání skutku. Byl pak vlastně jen jeden přímý důkaz – výpověď svědkyně Marcely Urbanové, která u přijetí peněz byla. Ale dva nepřímé důkazy byly (a jsou!) ve svém spojení pádné. Firma částku předtím z banky vybrala a Čunek ji pak do banky až v Opavě uložil. Podle zákona se objasňují všechny skutečnosti, i ty, které se týkají pachatele. Když někdo ukládá do banky peníze dva dny poté, co měl přijmout úplatek, měl by uvést, kde je vzal. A protože tam v těch letech milióny jen lítaly, bylo nutno zjistit jejich původ.
Kromě toho prověřovala policie v srpnu, kdy se zastavilo trestní stíhání pro úplatek, na dvě desítky trestních oznámení na Čunka nejen kvůli deportacím Romů až do Slezska, ale i kvůli vsetínskému hokeji, jeho domu a veřejným zakázkám vsetínské radnice. Jsou všechna ta podezření pravomocně odložena?Ve vyšetřovacím spise, který Vesecká před odnětím věci Obstovi a jejím přidělením jihlavskému Salichovovi studovala, jsou o těch miliónech poznatky.
Není pravda, že trestní řízení je neveřejné, jak nedávno uvedla v televizi. Řízení před soudem je zásadně veřejné a v řízení přípravném jsou orgány činné v řízení podle zákona povinny poskytovat médiím informace, neohrožujíli vyšetřování, presumpci neviny apod. Proč to neudělala Vesecká? Proč pak nezveřejnila text svého posledního usnesení o nezákonnosti zastavení Čunkova stíhání?

Foto popis|