Vojenská rozvědka vydala zprávu, ve které se píše o „nelegálovi“

Vojenská rozvědka vydala zprávu, ve které se píše o „nelegálovi“

Minulý rok u nás působila „persona non grata“, která získávala informace z prostředí Ministerstva obrany ČR, NATO a EU.

Vojenská rozvědka vyšetřuje své agenty

 

PRAHA 7. září

Vojenské zpravodajství vydalo svoji výroční zprávu pro rok 2005. Mimo popisu svých aktivit, záměrů, ekonomických položek uvádí veřejně na internetu některé skutečnosti upozorňující na důležitost vybraného politicko-ekonomického dění u nás, které poutá pozornost zahraničních výzvědných služeb.

 

 

Příkladem je nákup nové vojenské techniky, moderních technologií a služeb ministerstvem obrany. Zpráva se v tomto bodě zmiňuje o jedincích, kteří se snaží využít této situace a získat část těchto finančních prostředků, aniž za ně resortu obrany dodají odpovídající zboží či službu. „Způsobů jak toho dosáhnou, existuje celá řada, ovlivněním výběrového řízení počínaje, předražením dodávaného zboží nebo služeb konče,“ uvádí se ve zprávě.

 

 

Zpráva upozorňuje mimo jiné i na to, že vojenské zpravodajství věnovalo mimořádnou pozornost situaci kolem společnosti AERO Vodochody, a.s., a to z důvodu případného odprodeje či pronájmu nadpočetných letounů L-159. Kromě toho je důvodem zájmu vojenských zpravodajců i otázka dalšího provozu letounů L-159 v AČR.

 

 

Podobně byly v minulém roce sledovány i podnikatelské aktivity související s úkoly uloženými vládou ČR. Byly získávány a vyhodnocovány informace o podnikatelských subjektech usilujících o privatizaci strategických, státem ovládaných podniků. Tyto informace byly předávány vládě ČR. Příkladem je privatizace společnosti Český TELECOM, a.s. nebo již uváděná společnost AERO Vodochody, a.s.

 

 

Podle zprávy v České republice využívají příslušníci cizích zpravodajských služeb různé formy krytí své zpravodajské činnosti. V prvé řadě je to tzv. „tradiční krytí“, kdy působí jako pracovníci zastupitelských úřadů nebo konzulátů. Toto krytí jim umožňuje přístup k osobám – potenciálním informačním zdrojům z řad zaměstnanců státní správy, ozbrojených sil, i z obchodních kruhů.

 

 

Další formou je působení tzv. „nelegálů“ vystupujících jako studenti, vědečtí pracovníci, podnikatelé, zástupci firem, novináři nebo účastníci konferencí. Jsou dokonale etablováni v daném prostředí a jejich zpravodajská činnost je přísně konspirativní.

 

 

Z iniciativy Vojenského zpravodajství byl např. za nežádoucí osobu, tzv. „persona non grata“, označen příslušník cizí zpravodajské služby státu mimo EU a NATO, působící v ČR pod krytím, který udržoval a rozvíjel konspirativní, zpravodajsky motivované styky za účelem získávání informací z prostředí Ministerstva obrany ČR, informací NATO a EU, včetně informací utajovaných. Podle posledních informací se jedná o příslušníka Ruské federace, který po upozornění na nelegální činnost mimořádně rychle opustil území naší republiky.

 

Štětina píše Langerovi

V den zveřejnění zprávy Vojenského zpravodajství upozorňuje senátor Jaromír Štětina ministra vnitra Ivana Langera na závažnou skutečnost spojenou s bezpečností státu. Ve svém dopise ministrovi senátor upozorňuje na celou řadu selhání české policie v případě kauzy Uzunoglu. Senátor Štětina je zejména znepokojen skutečností, že se lidé s teroristickou a extremistickou minulostí mohli zabývat prodejem vysoce strategických systémů, včetně známého radaru Tamara.

 

„Fakta, která jsem sdělil panu ministru Langerovi, ohrožují nejen bezpečnost České republiky, ale i bezpečnost našich spojenců. Proto jsem poprosil pana ministra, aby věnoval tomuto případu výjimečnou pozornost se všemi pravomocemi, které vyplývají z jeho důležité funkce,“ říká Jaromír Štětina