Vesecká se chová alibisticky a zbaběle

Rozhovor Haló novin s bývalou státní zástupkyní Marií Benešovou

* Můžete vysvětlit, jak je možné vykládat zákon o státním zastupitelství různě? Vy a opozice jste s nejvyšší státní zástupkyní Renatou Veseckou a koalicí ve sporu v tom, zda Nejvyšší státní zastupitelství rozhodnutím o odejmutí případu vicepremiéra Jiřího Čunka přerovskému státnímu zástupci a jeho postoupením do Jihlavy porušilo trestní řád?

My ani nejsme ve sporu. Zákon hovoří jasně a pokud ho někdo překrucuje, je to účelové. Když se podíváte na znění paragrafů 25 a 12 zákonů o státním zastupitelství a trestního řádu, dočtete se, jaké jsou tam přísné hierarchické vazby. Z nich vyplývá, že pokud dojde k nějakému sporu, rozhoduje to vždycky – a nyní odcituji přesně z trestního řádu: orgán, který je oběma zastupitelstvím nejblíže společně nadřízen. To samé praví zákon o státním zastupitelství. V daném případě by mělo být nejblíže společně nadřízeným orgánem Krajské státní zastupitelství v Ostravě, ale protože ono už tuto věc delegovalo ze Vsetína do Přerova, už se v tom »smočilo«. Pokud je takový problém, mělo by to vyhodnocovat Vrchní státní zastupitelství, které je nejblíže společně nadřízené. Ale nikdy v živé kauze nerozhoduje Nejvyšší státní zastupitelství. Renata Vesecká podle tisku prý vůbec nepochopila, o co šlo v žádosti advokáta Jiřího Čunka přeložit věc z Přerova do Prahy. To žádná finta není. Je to podání jako každé jiné a ona to jako podání musí vyhodnocovat. Podle trestního řádu se vyhodnocuje podle jeho obsahu. A obsahem této žádosti je podnět k výkonu dohledu. Nejvyšší státní zástupkyně to měla vše postoupit směrem dolů na podřízené články. V žádném případě se v tom neměla vůbec »smáčet«. Trestní řád v paragrafu 59 říká, že podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno. Takže pokud Čunkův advokát Eduard Bruna ho označil asi jako žádost o delegaci jinam – nevím, neviděla jsem to – Marie Vesecká si z toho dovodila, že žádá do Prahy, takže tím pádem se už rozhoduje mezi Vrchním zastupitelstvím v Olomouci a v Praze. Ale to je špatně. Měla to vyhodnotit podle obsahu a postoupit směrem dolů.

* Přiznám se, že v tom mám dost velký zmatek, protože nejsem právník…

Klíčové tedy je, že NSZ vůbec nemělo o podání pana Bruny rozhodovat. Podání mělo být vyhodnoceno jako podnět k výkonu dohledu, neboť se posuzuje podle svého obsahu a ne podle označení pana advokáta. A toto podání mělo NSZ postoupit směrem dolů. Jsem tedy přesvědčena, že NSZ svým chováním jasně porušilo zákon. Představte si situaci, že by každý advokát takto své podání označil a zavalil Nejvyšší státní zastupitelství obdobnými žádostmi. Tak bude ve všech živých kauzách postupovat stejně? Víte, kolik takových podání, které toto žádají, chodí?
Vůbec nechci polemizovat s důkazní situací. Jen tvrdím, že Renata Vesecká nebo odbor trestního řízení jejího úřadu to špatně vyhodnotily. Ona však za to ručí. A vylučuji, že by v této kauze neměla od tohoto odboru pravidelné informace. Měla je a také rozhodovala, zda se doporučený postup odboru udělá nebo ne. Pokud se za tento odbor dnes schovává, je to alibismus a zbabělost z její strany.

* Renata Vesecká v úterý poslancům ústavně-právního výboru řekla, že NSZ rozhodlo o tom, že Čunkův případ dostane někdo jiný především kvůli nestandardnímu postupu policie.

A proč to zjistila až tak pozdě?

* Chtěla jsem ještě říci, že krajská žalobkyně v Ostravě Zlatuše Andělová v tisku ve středu řekla, že jak vyšetřovatel Radim Obst, tak i vyšetřovatel postupovali v Čunkově případě objektivně a standardně. Jak tomu tedy rozumět?

Zlatuše Andělová má určité hranice vkusu, za které nejde. Ví, že rozhodnutí NSZ je právně neobhajitelné. Pokud jde o posudek náměstka ministra spravedlnosti pro justiční sekci Vladimíra Krále, na jehož základě dospěl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil k závěru, že postup zvolený NSZ je v souladu s právní úpravou, (ten dělal náměstka už ministru Pavlu Němcovi a já si ho pamatuji ještě v kauze katarského prince. Tam také dával svá stanoviska a mně pak říkal něco jiného), je to právní chameleon. Pro mě to není směrodatná autorita, protože ho znám. Postupuje podle hesla – Koho chleba jíš, toho píseň zpíváš. Navíc pan Král je součástí exekutivy, takže neměl nic vyhodnocovat. Ministerstvo to spíš mělo zadat třeba někomu z vysokých škol.

* Myslíte si, že celá kauza Čunek bude nakonec zastavená?

Ono je to dost obtížné. K zastavení to směrovali, proto se pořád snaží nastiňovat, že je tam jakási hranice – pro jakou dobu Senát rozhodl o zbavení imunity Jiřího Čunka a že vyšetřovatelé zasahovali i do doby předchozí. Jenže pozor! Tady nemůžeme dělit trestní řízení na úsečky od sdělení obvinění a před jeho sdělením. To je zahájeno zahájením úkonů v trestním řízení. A ty se zahajují ještě před sdělením obvinění. Navíc platí zásada jednoty trestního řízení. Pokud to někdo dělí, je to naprosto zcestné a účelové. Argumenty, že Jiří Čunek je stíhaný za dobu, v níž mělo dojít k předání úplatku (vydání Senátem k trestnímu stíhání), ale dokazování probíhalo i k době předchozí, neobstojí. Bylo to přece na přání pana Čunka, který se obhajoval, že šlo o našetřené peníze z předcházejících let. Policista si to samozřejmě musí ověřit. Navíc – kdyby se postupovalo podle stanoviska ministerstva spravedlnosti, nikdy by se nevyřešil žádný případ korupce. A pokud je někdo vydán k trestnímu stíhání, je to pro daný skutek, nikoli pro nějaké období.

* Můžete se vyjádřit ke státnímu zástupci Radimu Obstovi? Mám na mysli skutečnost, žesenátor Jaromír Štětina o něm tvrdil, že měl styky s StB, což se ukázalo jako nepravdivé a Renata Vesecká se ho nezastala.

Paní Vesecká není oprávněný orgán zkoumat důvodnost jeho bezpečnostní prověrky. Od toho je Národní bezpečnostní úřad. A pan Obst bezpečnostní prověrku obdržel. Takže není co řešit. Pokud senátor Štětina přednesl nějaké pádné důkazy, že byl Obst spojený s StB, mělo se to předat NBÚ, aby to přezkoumal. Ale ona to nemůže zkoumat. Navíc si myslím, že pan senátor nic nepředložil a vše bylo dávno přezkoumáno. A to asi nevíte, že Radim Obst se obrátil dopisem přímo na premiéra Mirka Topolánka, ve kterém ho požádal o zakročení, protože už neví, na koho se obrátit. Paní Vesecká se ho nezastala. Žádal o ochranu před tak nehoráznými útoky. Nikdo mu dosud neodpověděl.

* Nezvolil dost netradiční cestu?

Udělal to touto cestou, protože jinak by to musel řešit občanskoprávní žalobou. Kdy ji podal, zase z toho budou mnozí dovozovat podjatost. Takže je ve velmi prekérní situaci. Zachoval se poctivě, svoji práci dělal podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Žádné sklony, že by fandil té či oné straně tam nebyly. Ale byl sprostě napaden a nikdo z nadřízených se ho nezastal. Na rozdíl od státního zástupce Jiřího Grygárka, kterého se paní Vesecká zastala, že je profesionál. A on vyvážel lidi ze spláchnutého Václaváku v rámci nepěkných akcí před sametovou revolucí. Tady vidíte ten dvojí pohled.

Foto popis|