Velvyslanectví Běloruska v Praze odmítlo vydat senátorům Karlu Schwarzenbergovi a Jaromíru Štětinovi víza do Běloruska.

Senátoři o víza požádali po oficiálním schválení této cesty Organizačním výborem Senátu Parlamentu České republiky, odevzdali velvyslanectví řádně vyplněné formuláře a diplomatické pasy.

 

Senátoři se hodlali seznámit s aktuálními podmínkami v zemi v době, kdy byly vyhlášeny volby na březen 2006 a plánovali se sejít s významnými prezidentskými kandidáty  a zástupci nevládních organizací a tisku. Senátoři samozřejmě plánovali  setkání s kandidátem sjednocené běloruské demokratické opozice Aliaksandrem Milinkievičem.

 

Na programu jejich cesty byla i diskuse o členství České republiky v euroatlantických organizacích a vztazích EU a Běloruska. Chtěli se rovněž informovat o zákazu běloruského ministerstva školství vycestovat studentům bohemistiky na studijní pobyt v České republice, jenž byl nedávno vydán. Senátoři také měli v plánu seznámit se s procedurami vydávání českých víz občanům Běloruska. Přes opakovanou snahu se nepodařilo získat oficiální stanovisko chargé d’affaire Běloruské republiky v ČR pana M. Baryseviche.

 

 

            „Neudivilo mne to. Režim, který je schopen zavírat a zabíjet své politické protivníky,  musí přirozeně přijímat karanténní opatření proti pronikajícím virům demokracie,“ podotýká Jaromír Štětina.