Velvyslanec Ázerbajdžánu v Praze nepravdivě informoval Poslaneckou sněmovnu PČR

Velvyslanec Ázerbajdžánu pan Tahir Taghizade nepravdivě informoval zahraniční výbor Poslanecké sněmovny o tom, že v roce 1992  v době karabašské války arménské jednotky  brutálním způsobem usmrtily několik set bezbranných civilistů. Na základě této informace přijal zahraniční výbor PSP 7. února 2013 usnesení, v němž tento údajný arménský masakr odsuzuje. Senátor Štětina, který v té době v Chodžaly a ve Stepanakertu jako novinář dlouhodobě pobýval, vyvrací tvrzení ázerbajdžánského velvyslance a informoval o tom předsedkyni Poslanecké sněmovny paní Miroslavu Němcovou.

 

Senátor Štětina zdůrazňuje, že usnesení zahraničního výboru PS nepřispívá k vyváženým a korektním vztahům České republiky k zemím Jižního Kavkazu a přispívá k růstu napětí v této oblasti. Senátor Štětina doporučuje, aby toto usnesení, o kterém již zahraniční výbor PSP hlasoval, které však dosud oficiálně předseda zahraničního výboru nepodepsal, bylo anulováno.

 

Ázerbajdžánský tisk a ministerstvo zahraničních věcí Ázerbajdžánu již dnes rozšířily zprávu, že Parlament České republiky jako jediný z parlamentů zemí EU odsoudil tzv. masakr v Chodžaly.

 

 

 

kontakt: Mgr. Pavlina Hájková, asistentka senátora Jaromíra Štětiny

tel. 776742420

 

 

 

V Praze dne 19. 2. 2013

 

 

 

 

Přílohy:

  1. dopis senátora Štětiny předsedkyni PS paní Miroslavě Němcové
  2. usnesení zahraničního výboru PSP ze dne 7. února 2013

 

 

 

 

Vážená paní

Miroslava Němcová

předsedkyně PS PČR

 

Poslanecká sněmovna

Sněmovní 4

118 26 Praha 1

 

 

 

 

Vážená paní předsedkyně,

 

 

dovolte mi vyjádřit znepokojení nad usnesením zahraničního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 7. února 2013, které bylo přijato výborem u příležitosti 21.výročí masakru v náhorně-karabašském městě Chodžaly.

Toto usnesení bylo výborem přijato několik dní po setkání  ázerbájdžánského velvyslance pana Tahira Taghizade s předsedou zahraničního výboru PS panem Davidem Vodrážkou. V usnesení zahraniční výbor PS tvrdí, že v Chodžaly arménské jednotky brutálním způsobem usmrtily 613 bezbranných civilistů. Toto tvrzení neodpovídá skutečnosti  a domnívám se, že ázerbájdžánský velvyslanec uvedl zahraniční výbor PS v omyl. V době, kdy arménské jednotky dobývaly Chodžaly, jsem už řadu týdnů pracoval jako zahraniční zpravodaj v Náhorním Karabachu a celou situaci jsem důvěrně znal. Arménské jednotky dobývaly Chodžaly, u něhož je  stepanakertské letiště, a před zahájením útoku oznámily, že pro civilní obyvatele nechávají otevřený koridor směrem k pohraničnímu ázerbájdžánskému městu Agdam. Většina civilních obyvatel Chodžaly tento koridor použila, část civilistů byla zajata a převezena do Stepanakertu, kde jsem se s nimi několikrát setkal v místní škole, kde byli umístěni (většina z nich nebyli Ázerbajžánci, ale Meschetští Turci) a později propuštěni. K hromadné brutální vraždě několika desítek civilistů došlo při jejich pochodu do Agdamu, hluboko v ázerbájdžánském území, kontrolovaném ázerbájdžánskými jednotkami a paramilitantními oddíly. Podle arménské verze a podle informací, které jsem tehdy získával, je vysoce pravděpodobné, že Meschetští Turci byli brutálně povražděni některým z nestátních ázerbájdžánských komand. Stalo se tak krátce před svržením ázerbájdžánského prezidenta Mutalibova, který prohlásil, že tato hromadná vražda byla spáchána s cílem jej svrhnout jako prezidenta, který nedokáže ochránit vlastní obyvatele.

 

Zdůrazňuji, že usnesení zahraničního výboru PS nepřispívá vyváženým a korektním vztahům České republiky k zemím Jižního Kavkazu a přispívá k růstu napětí v této oblasti. Jelikož toto usnesení se opírá o jednostranné a nepravdivé informace jedné ze stran konfliktu, přičemž druhá strana neměla možnost se k němu předem vyjádřit, doporučuji, vážená paní předsedkyně, aby zahraniční výbor toto usnesení anuloval.

 

 

S přátelskou úctou

 

Jaromír Štětina

senátor

člen senátního Výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost

 

 

 

V Praze dne 18.února 2013

 

 

 

Příloha: usnesení zahraničního výboru PS ze dne 7.února 2013

 

Kopie: pan David Vodrážka, předseda zahraničního výboru PS

 

 

 

                                      Parlament České republiky

                              POSLANECKÁ  SNĚMOVNA 

                                             2013

  1. volební období

                                                        219

 

                                       USNESENÍ

                                                               zahraničního výboru

                            z 25-A. mimořádné schůze dne  7. února 2013

 

 

k 21. výročí masakru v ázerbajdžánském městě Chodžaly a vyjádření soustrasti ázerbajdžánskému lidu

 

 

 

  1. února 2013 tomu bude 21 let od masakru v ázerbajdžánském městě Chodžaly,
    kdy arménské jednotky v tomto okupovaném městě brutálním způsobem usmrtily
    613 bezbranných civilistů..

 

O tomto masakru informovalo mnoho světových médií a tento čin byl organizací Human Rights Watch/Helsinki prohlášen za porušení obvyklých norem týkajících se nakládání s civilisty ve válečných zónách ze strany arménských jednotek. Jednalo se o zločin proti lidskosti, který mnohé vlády zemí světa odsoudily.

 

Tento tragický případ je připomenutím toho, k jak hrozným krveprolitím může docházet ve válkách, a poukazuje na neustálou potřebu porozumění, vzájemné komunikace
a tolerance mezi lidmi na světě.

 

Stále však nedošlo k naplnění rezolucí RB OSN 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) a 884 (1993), které vyzývají arménské jednotky k ukončení okupace ázerbajdžánského území. Valné shromáždění OSN, Evropský parlament, Parlamentní shromáždění Rady Evropy a OBSE svými rezolucemi podpořili suverenitu a teritoriální integritu Ázerbajdžánské republiky včetně Náhorního Karabachu.

 

Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odsuzuje veškeré případy etnických čistek, masakrů a genocidy na bezbranných civilistech, a to bez ohledu na to, kdy a kde byly spáchány. Apeluje na důsledné vymáhání rezolucí přijatých a odsuzujících veškeré podobné činy. V tomto kontextu stále pokládá masakr v Chodžalech za zločin proti lidskosti, který odsuzuje a odmítá. Tímto si připomíná 21. výročí této tragédie a vyjadřuje soustrast ázerbajdžánskému lidu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Květa   M a t u š o v s k á

ověřovatelka výboru

David   V o d r á ž k a

předseda výboru