Velkovévodský dech moderní doby

Byl to pluk vojáka Albrechta Eusebia Valdštejna, který roku 1620 zatýkal Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. O několik měsíců později pak byl pan Harant, muzikus a přemýšlitel, popraven s ostatními českými pány na Staroměstském náměstí. Vždycky si na to vzpomenu v Rytířské síni Valdštejnského paláce. Bývají tu pořádány slavnostní obědy pro hlavy států navštívivší český Senát. Delegace česká a cizí sedí podél předlouhého stolu, číšníci tiše šustí a hlavy delegací používají řeč státnickou. Nad tabulí visí obraz Valdštejna. Vojevůdce sedí na svém oblíbeném koni a pochmurně shlíží na prezidenty, krále, sultány a ministerské předsedy.
Čas od času se mne u tabule zvídavý cizinec zeptá, kdo že je onen jezdec. I odpovídám, že to je velký muž našich dějin, že postavil tenhle palác, že mohl být českým králem a že ho probodli v jednom městě, co se jmenuje Cheb, a že ten kůň, v životě milovaný, po smrti pak vycpaný, se jmenuje Hubero.
Dál se obvykle nedostanu, neboť u tabule se vede rozmluva diplomatická, umírněná a zdvořilá. Nemohu tudíž říci, že byl frýdlantský vévoda taky docela obyčejný mizera, který zradil kde co, svou víru, moravské stavy, svého císaře i švédského krále. Že za babku skupoval konfi skáty těch popletů, kteří nepochopili, jako on, imperativ podnikatelského pragmatismu, že rekvíroval domy a panství exulantů, naivních pravdoláskovců své doby.
Tuhle nedávno se v prostorách Valdštejnova paláce zase mluvilo o Rusku a o Srbsku s ohledem na jejich provincie – Kosovo a Čečensko. Uznat Kosovo či nikoliv? Vzpomínat exodus statisíců kosovských Albánců vysídlovaných srbskými četníky a jugoslávskými pohraničáři do Montenegra, Albánie a Makedonie jako když se vyhání dobytek na pastvu? Mluvit o polovině milionu čečenských uprchlíků, o obludném zabíjení civilistů ruskou federální armádou na severním Kavkaze, nebo nemluvit? Jako by se duch zavražděného generalissima procházel Mytologickou a Astrologickou chodbou, Jičínským, Zaháňským a Frýdlantským salonkem, jako by usedal na lavice někdejší Valdštejnovy konírny, kde dnes naše senátní rada mudrců zasedá. Dráždit Bělehrad a Kreml? Ohrožovat rozpracované kontrakty, smlouvy, dodávky? Stojí nám pár těch mohamedánských přičmoudlíků, kteří beztak neprovozují nic jiného než kšefty s heroinem, opiem a anašou, za dobré a stabilní vztahy?
Řada evropských parlamentů vyvěšuje pravidelně začátkem března tibetskou vlajku. Máme ji vyvěsit i v Praze? K čemu to je, taková prázdná gesta? Máme jako parlament podpořit nevládní občanská hnutí, která dávají metály neznámým barmským disidentům? A co směšná podpora kubánských kverulantů? Každý rozumně uvažující člověk přeci ví, že embargo Kuby jen ubližuje prostému Kubánci.
Nebraňte cestovkám, aby vozily turisty do nóbl hotelů kubánských riviér, pomůžete tím kubánské ekonomice a růstu hrubého národního produktu.
Odcházívám z jednání přes Valdštejnskou ulici. Mám kancelář až na druhé straně, pod hradními zahradami v palácku Fürstenberských. Když mi velkovévodský dech moderní doby příliš hřeje zátylek, zastavím se u malinkatého muzea naproti Senátu: Komenský odcházel do lešenského exilu v době, kdy se Valdštejn stával nejvyšším velitelem císařských vojsk. Naivka postižený stejně jako Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic nedostatkem racionality, neschopa nechápající požadavky doby, dokonalý antiarchetyp přínosné rozumnosti. Alespoň malinký obrázek Jana Amose by mohl kancléř Senátu někam pověsit. Nenápadný, hollarovsky černobílý. Z Rytířské síně bych k němu občas zašel.

O autorovi| JAROMÍR ŠTĚTINA, Autor je novinář, spisovatel a senátor
Region| Severní Čechy
Publikováno| Ústecký deník; Názory; 28
Publikováno| Děčínský deník; Názory; 28
Publikováno| Chomutovský deník; Názory; 28
Publikováno| Litoměřický deník; Názory; 28
Publikováno| Žatecký a lounský deník; Názory; 28
Publikováno| Mostecký deník; Názory; 28
Publikováno| Teplický deník; Názory; 28
Publikováno| Liberecký deník; Názory; 28
Publikováno| Turnovský a semilský deník; Názory; 28
Publikováno| Jablonecký deník; Názory; 28
Publikováno| Českolipský deník; Názory; 28
ID| 861c387e-fcf5-4c52-bc05-b44a13471fdb