Ve věci posouzení ústavnosti KSČM nemohou nahradit nezávislý soud vládní úředníci

Ve věci posouzení ústavnosti KSČM nemohou nahradit nezávislý soud vládní úředníci

 

Tisková zpráva senátora Jaromíra Štětiny

 

 

 

Předseda vlády Mirek Topolánek postoupil ministrovi vnitra Ivanu Langerovi dne

  1. 12. 2008 usnesení, v němž Horní komora Parlamentu České republiky shledává četné a dlouhodobě opakované indicie porušení Ústavy ČR a nedodržování zákonů Komunistickou stranou Čech a Moravy jako znepokojující a vážné. Současně s usnesením Senátu postoupil předseda vlády ministrovi vnitra Závěrečnou zprávu Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM, která porušování zákonů a Ústavy ČR ze strany KSČM dokládá. Vyplývá to z dopisu, který dnes obdržel předseda komise senátor Jaromír Štětina od ministra vnitra Ivana Langera.

 

Ministr vnitra v dopise zdůrazňuje, že „si je vědom závažnosti dané věci, vyžadující přijetí závěrů v co nejkratším termínu“. Zároveň si je ministr vnitra „vědom odpovědnosti, která je s takovým rozhodnutím spojena a nutnosti všechny aspekty dané věci náležitě a se vší vážností a odborností posoudit“.  Ministerstvo vnitra si vyžádá ke zprávě odborná stanoviska. Zpráva je nyní v rukou aparátu ministerstva vnitra.

 

Rozhodnutí vládních úředníků  nemůže nahradit nezávislý soud“, říká senátor Jaromír Štětina. „Senát PČR se domnívá, že by se měl problémem zabývat Nejvyšší správní soud, což vyjádřil ve svém usnesení  č. 511 ze dne  30. října 2008.“

 

Předseda Senátu PČR předal Závěrečnou zprávu předsedovi vlády dne 13.listopadu 2008.

 

 

 

Pavla Hájková

tisková mluvčí senátora Jaromíra Štětiny

tel. 776742420

 

 

 

V Praze dne 19. prosince 2008