Válka a problémy třetího světa

“Válka je obrovskou scénou, na které můžeme sledovat tisíce lidských příběhů v jediném okamžiku. Nabízejí se samy, nemusejí se pracně hledat… To je důvod, proč se může válečný zpravodaj do války zamilovat. Pokud zůstává v prvních liniích příliš dlouho, stává se, že už není schopen vrátit se do normálního života,” říká Jaromír Štětina, který se společně s P.Romanem Musilem misionářem v Haiti, zúčastnil besedy Válečný zpravodaj a misionář ve válce, která proběhla 22. července v kulturním domě v Zábřehu na Moravě.

Haiti je nejchudší zemí severní polokoule a jednou z nejchudších zemí na světě vůbec. Otec Roman působí v Zátoce slepic.

“Už několikrát jsem měl sbalené kufry, že odjedu domů,” řekl otec Roman, “ale vždycky jsem se rozhodl, že kvůli lidem, kteří mi zde byli svěřeni, zůstanu.”

Jaromír Štětina popisoval své zážitky z oblastí postižených válkou. Zde bývají lidé vystaveni chudobě a nejistotě. Mnohdy nemají žádnou životní perspektivu. Válka tak může být živnou půdou pro terorizmus. Řešení neutěšeného stavu světa Jaromír Štětina vidí nejen v solidaritě mezi bohatými a chudými, ale i v dialogu mezi křesťanstvím a islámem. Na mnoha problémech se P. Roman Musil s Jaromírem Štětinou shodli. Například na názoru, že pomoc, která do chudých zemí směřuje, by neměla být jen humanitární (např. potraviny), ale rozvojová, která má za cíl pomoci lidem v místě obstarat si obživu vlastními silami. P. Roman pak seznámil posluchače, kterých bylo několik stovek, s možnostmi, jak konkrétně lidem v Haiti pomoci. Jednou z cest je Adopce na dálku, kterou organizuje Arcidiecézní charita Olomouc.