V Praze proběhlo vyvrcholení Olympiády lidských práv

Jakub MARDEŠIČ, moderátor
——————–
V budově magistrátu hlavního města dnes proběhlo vyvrcholení Olympiády lidských práv. Prestižní studentská soutěž si klade za cíl především rozvířit mezi mladými lidmi diskusi týkající se problematiky dodržování lidských práv.

redaktor
——————–
První ročník soutěže pro studenty gymnázií a středních škol v Praze umožňuje mladým lidem vyjádřit vlastní názor na uspořádání společnosti a vést dialog s významnými osobnostmi v oblasti lidských práv.

Jan KVALÍREK, předseda Leges humanae
——————–
Musím říct, že jsme sami překvapeni, kolik studentů se do této soutěže přihlásilo, že jasně to dokladuje, že je vidět, že česká mládež se zajímá o lidská práva a že evidentně je zajímá, co se v této oblasti děje a chtějí se k tomu vyjádřit a mají k tomu vlastní názor, což je samozřejmě dobře.

redaktor
——————–
Studenti o soutěž projevili velký zájem. Porota složená z odborníků v oblasti lidských práv, tak byla potěšena, že mladé lidi tato problematika zajímá.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor, předseda poroty
——————–
Mne překvapilo zejména to, že se studenti v tak hojném počtu zajímají o lidská práva. V tom prvním kole na školách jich bylo 460 a těch zhruba 30, kteří tady byli, ti postoupili. To je velice důležitá, že pro studenty „lidská práva“ nejsou prázdný pojem.

redaktor
——————–
Součástí soutěže bylo mimo jiné napsat esej. Studenti, kteří se dostali do nejužšího výběru, často rozvíjeli myšlenky na téma, jestli je možné žít ve světě bez válek.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor, předseda poroty
——————–
Všichni, kteří na toto téma esej psali, nějakým způsobem odůvodňovali, že války jsou přirozenou věcí pro lidstvo a v podstatě, že se musíme smířit s tím, že války vždycky byly a budou.

redaktor
——————–
Olympiáda lidských práv proběhla pod záštitou ministerstva školství. Občanské sdružení Leges humanae, které soutěž organizovalo, se zabývá zvýšením informovanosti mladých lidí o problematiku lidských práv.