Usnesení Senátu k situaci v Gruzii

Dne 8. října přijalo plénum Senátu na své 11. schůzi usnesení k situaci v Gruzii. Z 69 přítomných senátorů se 44 vyslovilo pro tento návrh, 4 byli proti, zdrželo se 21 senátorů ČSSD a KSČM.

P A R L A M E N T     Č E S K É    R E P U B L I K Y

S E N Á T

 

 

  1. funkční období

324.

USNESENÍ   SENÁTU

z 11. schůze dne 8. října 2009

 

k návrhu usnesení Senátu k situaci v Gruzii

 

 

 

Senát

 

  1. považuje za nevyhnutelné, aby mezinárodní organizace uskutečňující mírotvorné a humanitární mise dostaly možnost pracovat na okupovaných územích,
  2. zdůrazňuje nutnost splnit ujednání o zastavení palby ze 12. srpna 2008, což především znamená deokupaci Gruzie a návrat vojsk na pozice před vypuknutím války,
  3. vyjadřuje podporu gruzínskému požadavku, aby občané Gruzie mohli svobodně překračovat vnitřní administrativní hranice Abcházie a Jižní Osetie,
  4. považuje za nutné, aby byl umožněn důstojný návrat uprchlíků do Abcházie a Jižní Osetie,
  5. odmítá snahy o uznání nezávislosti Abcházie a Jižní Osetie.

 

 

Přemysl Sobotka  v. r.

předseda Senátu

 

 

Jana Juřenčáková  v. r.

ověřovatelka Senátu