Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Středoafrické republice

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Středoafrické republice, zejména na usnesení ze dne 7. června 2016 o mírových operacích – spolupráci EU s OSN a Africkou unií(1),

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2301 (2016) o prodloužení mandátu integrované vícerozměrné mise OSN pro stabilizaci ve Středoafrické republice (MINUSCA) do 15. listopadu 2017, kterou Rada bezpečnosti přijala na svém 7747. zasedání dne 26. července 2016,

– s ohledem na zprávu OSN ze dne 14. prosince 2016 o lidských právech a na prohlášení mluvčího Evropské služby pro vnější činnost ze dne 6. ledna 2017 o útocích na misi MINUSCA,

– s ohledem na skutečnost, že konferenci o Středoafrické republice, která se konala v Bruselu dne 17. listopadu 2016, společně předsedali místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová a prezident Středoafrické republiky Faustin-Archange Touadéra,

– s ohledem na brífink Její Excelence paní Joanne Adamsonové, zástupkyně vedoucího delegace Evropské unie při OSN v odboru OSN pro mírové operace ze dne 21. října 2016 o Středoafrické republice,

– s ohledem na zprávu nezávislé expertky OSN pověřené Radou pro lidská práva monitorovat situaci v oblasti lidských práv ve Středoafrické republice, podávat zprávy a poskytovat poradenství v této oblasti ze dne 22. července 2016 a na její prohlášení ze dne 16. listopadu 2016 před schůzkou dárců v Bruselu,

– s ohledem na závěry Rady o Středoafrické republice ze dne 9. února 2015, 20. července 2015 a 14. března 2016 a ze dne 19. dubna 2016 o poklidném průběhu voleb ve Středoafrické republice,

– s ohledem na prohlášení předsedy Komise pro budování míru ve složení pro Středoafrickou republiku ze dne 8. července 2016 na brífinku Rady bezpečnosti OSN o Středoafrické republice,

– s ohledem na revidovanou dohodu z Cotonou,

– s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu z roku 1998, který Středoafrická republika ratifikovala v roce 2001,

– s ohledem na opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů připojený k Úmluvě o právech dítěte, který Středoafrická republika podepsala,

– s ohledem na zprávu organizace Amnesty International ze dne 11. ledna 2017 nazvanou „Dlouhé čekání na spravedlnost: odpovědnost ve Středoafrické republice“ (The long wait for justice: accountability in Central African Republic),

– s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Středoafrická republika, která se vymanila z násilného konfliktu mezi povstaleckou koalicí Séléka a domobranou anti-Balaka, učinila od roku 2013 s podporou mezinárodního společenství významný pokrok a dokázala obnovit ústavní pořádek, úspěšně uspořádala pokojné volby a dokončila proces politické transformace;

B. vzhledem k tomu, že i přes pokrok v politické oblasti svírá Středoafrickou republiku i nadále nestabilita a občasné nepokoje, které zintenzívňují násilné střety na mnoha místech, které vedly k četnému přesídlování obyvatelstva na západě, severu a východě země; vzhledem k tomu, že nedostatek občanských svobod, genderová nerovnost, omezení svobody vyznání nebo přesvědčení a napětí mezi komunitami jsou i nadále závažným lidskoprávním problémem ve Středoafrické republice;

C. vzhledem k tomu, že mise OSN rozmístila ve Středoafrické republice téměř 10 750 příslušníků mírových sil, ale část civilistů si stěžuje, že tito příslušníci je dostatečně nechrání před desítkami ozbrojených skupin; vzhledem k tomu, že zpráva OSN o lidských právech ze dne 14. prosince 2016 o svévolném zabíjení připomíná sexuální násilí ve Středoafrické republice;

D. vzhledem k tomu, že v prosinci 2016 mise MINUSCA podpořila nový dialog mezi 11 ze 14 ozbrojených skupin a vládou jako součást probíhajícího úsilí o odzbrojení frakcí ve Středoafrické republice; vzhledem k tomu, že podle mise MINUSCA byli její příslušníci na hlídce vracející se z města Koui dne 4. ledna 2017 napadeni přibližně 50 útočníky asi 60 km (37 mil) západně od města Obo, a dva příslušníci mírových sil byli neznámými povstalci zabiti, přičemž k obdobnému útoku došlo rovněž dne 7. ledna 2017 na severozápad od Bokayi, kde byl zabit jeden příslušník mírových sil;

E. vzhledem k tomu, že obnova justice je dosud v počátcích a policejní kapacity jsou nadále velmi omezené, což společně s neexistencí fungujícího soudního systému vedlo k tomu, že bylo přijato málo opatření k zastavení nebo řešení případů porušování lidských práv a k postavení pachatelů před soud;

F. vzhledem k tomu, že podle organizace Amnesty International jsou nedostatky v oblasti justice ve Středoafrické republice tak akutní, že některé oběti musí žít denně vedle svých agresorů, neboť stovky agresorů uprchly v rozsáhlých útěcích z vězení a mnoho osob obviněných z nejhorších zločinů nebylo nikdy zatčeno; vzhledem k tomu, že funguje pouze 8 z 35 věznic a mimo hlavní město Bangui působí jen málo soudů;

G. vzhledem k tomu, že od srpna 2016 byl ve Středoafrické republice zaznamenán znepokojivý nárůst počtu případů porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ze strany různých frakcí bývalé skupiny Séléka, domobrany anti-Balaka a k nim přidružených skupin, což vedlo k nejméně 100 vraždám, násilnému přesídlování civilního obyvatelstva a ničení majetku; vzhledem k tomu, že lidskoprávní organizace informovaly o závažných bojích ve Středoafrické republice, k nimž došlo ke konci listopadu mezi dvěma skupinami Séléka a v jejichž průběhu bylo zemřelo nejméně 14 civilistů a 76 jich bylo zraněno;

H. vzhledem k tomu, že podle mluvčího mise MINUSCA v Bangui Vladimira Monteira směřují podobné útoky nejen proti příslušníkům mírových sil OSN, ale také proti subjektům poskytujícím humanitární pomoc a civilnímu obyvatelstvu;

I. vzhledem k tomu, že od 28. do 30. listopadu 2016 zahynulo nejméně 115 osob v důsledku potyček mezi dvěma skupinami (obě jsou frakcemi Séléky – Lidová fronta pro obrodu Středoafrické republiky (Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique, FPRC) a Unie pro mír ve Středoafrické republice (l’Union pour la Paix en Centrafrique, UPC)) o kontrolu silnic vedoucích k diamantovým dolům u města Kalaga vzdáleného 45 km od města Bria, kde obě frakce vybírají „silniční daně“, zejména v oblastech těžby a na migračních trasách peulských pastevců;

J. vzhledem k tomu, že v květnu 2016 pátý výbor OSN přijal průřezovou rezoluci o udržení míru, která přivítala odhodlání generálního tajemníka plně uplatňovat politiku nulové tolerance, potvrdila potřebu více koordinovat pomoc obětem a rozšířila politiku transparentnosti OSN v případech údajného sexuálního vykořisťování a pohlavního zneužívání;

K. vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová a prezident Středoafrické republiky Faustin-Archange Touadéra dne 17. listopadu 2016 apelovali na mezinárodní společenství, které by mělo vyjádřit politickou podporu a přijmout konkrétní závazky na podporu ambiciózního plánu středoafrických orgánů dosáhnout míru, bezpečnosti a usmíření v celé zemi a podporovat rozvoj a obnovu hospodářství;

L. vzhledem k tomu, že podle údajů OSN čelí téměř polovina obyvatel Středoafrické republiky nedostatku potravin a potřebuje humanitární pomoc; vzhledem k tomu, že 40 % dětí mladších tří let trpí chronickou podvýživou a jedno z pěti dětí se nedožije svých pátých narozenin;

M. vzhledem k tomu, že podle odhadů bude v tomto roce humanitární pomoc potřebovat 2,2 milionu osob, z toho 1,1 milionu dětí; vzhledem k tomu, že na konci roku 2016 se odhadoval počet vnitřně přesídlených osob na 420 000 a dalších 453 000 osob vyhledalo útočiště v sousedních zemích;

N. vzhledem k tomu, že v posledních třech letech byla Evropská unie největším dárcem pomoci Středoafrické republice a zavázala se poskytnout této zemi více než 500 milionů EUR; vzhledem k tomu, že pokud jde o humanitární pomoc, jen Komise poskytla od prosince 2013 124 milionů EUR (a dalších 30 milionů pro uprchlíky ze Středoafrické republiky v sousedních zemích); vzhledem k tomu, že na dárcovské konferenci v Bruselu dne 17. listopadu 2016 EU oznámila, že daruje dalších 409 milionů EUR na obnovu země, budování míru a humanitární potřeby ve Středoafrické republice;

O. vzhledem k tomu, že Armáda božího odporu (LRA) zvýšila svou aktivitu v celé východní části Středoafrické republiky, rozšířila ji i mimo těžební oblasti, a provedla útoky, při nichž dochází k rabování, svévolnému zbavování svobody, ničení a konfiskaci majetku civilistů a únosům; vzhledem k tomu, že podle projektu krizového mapování LRA (LRA crisis tracker) unesla od ledna 2016 LRA 344 osob, z toho více než 60 dětí, a v oblastech, kde působí, byly tisíce civilistů nuceny přesídlit;

P. vzhledem k tomu, že dne 15. července 2014 zřídila EU první svěřenský fond EU zahrnující více dárců nazvaný Bêkou, který je určen Středoafrické republice a přispívá ke stabilizaci a obnově této země;

Q. vzhledem k tomu, že ačkoliv se celková bezpečnostní situace od roku 2013 zlepšila, zejména ve městě Bangui, i nadále je nestabilní a v posledních měsících se opět stále častěji vyskytují projevy násilí; vzhledem k tomu, že v zemi i nadále dochází k takovým trestným činům, jako jsou vraždy, mučení, sexuální násilí, krádeže, únosy, ničení majetku a nezákonný obchod se zbraněmi či nezákonné držení zbraní;

R. vzhledem k tomu, že Světový potravinový program oznámil, že kvůli finančním omezením bude muset ještě omezit objem potravin, které může dodat, a že v únoru 2017 by mohlo dojít k úplnému zastavení distribuce potravin;

S. vzhledem k tomu, že nezákonný obchod a těžba diamantů a dřeva podněcují konflikty, neboť pomáhají financovat ozbrojené skupiny;

T. vzhledem k tomu, že Mezinárodní organizace Frankofonie od roku 2003 nepřetržitě pracuje na posílení demokracie, právního státu a míru ve Středoafrické republice a ve své činnosti pokračuje i v rámci stávající obnovy po krizovém období; vzhledem k tomu, že práce této organizace má zásadní význam pro posílení kapacit orgánů Středoafrické republiky, poskytnutí technické podpory za účelem zřízení zvláštního trestního soudu, podpoření vzniku Národní komise pro lidská práva, posílení administrativního a právního rámce voleb, zajištění technické podpory pro realizaci programů odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění a reformy bezpečnostního sektoru a pro poskytování technické podpory zvláštnímu trestnímu soudu formou mobilizace francouzsky mluvících soudců;

1. vítá skutečnost, že prezident Touadéra a jeho vláda usilují po desetiletích nedostatečného rozvoje a nestability a po několikaletém ozbrojeném konfliktu o podporu míru a usmíření ve Středoafrické republice; vyzývá vládu Středoafrické republiky, aby toto úsilí zintenzivnila, zejména úsilí o dialog s ozbrojenými skupinami, o provedení reformy bezpečnostního sektoru a programu odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění a o obnovu soudních a trestních řízení za účelem boje proti beztrestnosti;

2. důrazně odsuzuje skutečnost, že lidé přišli o svá živobytí a majetek, že byly zaznamenány případy porušení a zneužití mezinárodních lidských práv a humanitárního práva, které mimo jiné zahrnují svévolné zabíjení, sexuální násilí, nelidské zacházení a všechny formy útoku, agrese a provokace použité proti civilnímu obyvatelstvu a příslušníkům mírových sil; připomíná, že takové cílené útoky mohou podle mezinárodního humanitárního práva představovat válečné zločiny; vyjadřuje upřímnou soustrast vládě Maroka a Bangladéše, rodinám obětí a příslušníků mise MINUSCA; zdůrazňuje, že útoky na příslušníky mírových sil jsou nepřijatelné a jsou v rozporu se všemi mezinárodními normami;

3. považuje pokojný průběh společných voleb, které se ve Středoafrické republice konaly dne 14. února 2016 a zaznamenaly vysokou volební účast, za skutečný úspěch procesu politické transformace; vyjadřuje orgánům uznání za jejich úsilí, které zvýšilo důvěryhodnost a transparentnost voleb; vítá odhodlání účastníků mise MINUSCA a podporu poskytnutou operací Sangaris, které významně přispěly ke klidnému průběhu voleb;

4. vyjadřuje rozhodnou podporu pravomoci generálního tajemníka OSN uplatnit v případech údajného sexuálního vykořisťování a pohlavního zneužívání politiku transparentnosti OSN (politiku nulové tolerance) a vítá kroky, které generální tajemník ve Středoafrické republice dosud učinil; vyzývá členské státy OSN, aby zajistily týmu mise MINUSCA pro chování a kázeň a týmu pro vnitřní dohled zdroje potřebné pro účinnou reakci na případy sexuálního vykořisťování a pohlavního zneužívání a reakci na jiné trestné činy;

5. vyzdvihuje mimořádný význam bezpečnosti; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je nutné provést reformy, které by z ozbrojených sil Středoafrické republiky učinily profesionální a demokraticky kontrolovanou armádu se zastoupením různých etnických skupin; vítá rozhodnutí Evropské rady ze dne 19. dubna 2016 zřídit ve Středoafrické republice vojenskou výcvikovou misi Evropské unie (EUTM RCA), která má přispět k reformě tamního obranného sektoru; očekává, že tato mise přispěje prostřednictvím strategického poradenství poskytovaného Ministerstvu obrany Středoafrické republiky a generálnímu štábu a prostřednictvím vzdělávání a výcviku k modernizaci ozbrojených sil této země a že zlepší jejich efektivitu a inkluzivnost;

6. vyzývá vládu Středoafrické republiky, aby urychleně zahájila nestranná vyšetřování všech případů údajného porušování lidských práv a humanitárního práva, aby patřičně stíhala osoby odpovědné za tyto činy – pachatelé trestných činů a vrazi musí být postaveni před soud nehledě na to, k jaké skupině obyvatelstva patří, – a zajistila odpovídající odškodnění obětem těchto případů; jednoznačně podporuje urychlené zřízení zvláštního trestního soudu (jež má být dokončeno v polovině roku 2017), který bude potřebovat udržitelné financování, aby byla zajištěna jeho odpovědnost a aby byla ukončena stávající rozšířená beztrestnost; vítá skutečnost, že OSN zahájila v prosinci 2016 nábor osmi mezinárodních soudců;

7. hluboce lituje toho, že soudní systém Středoafrické republiky, který byl již před občanskou válkou slabý, byl těžce poškozen pokračujícími boji, jež vedly ke zničení velké části soudních spisů a soudní zaměstnance donutily k odchodu do exilu; vyzývá vládu Středoafrické republiky, aby za podpory mezinárodního společenství výrazně investovala do svého soudního systému, a to i do obnovy soudů, policie a věznic; současně připomíná, že pouze dodržování zásad řádné demokratické a hospodářské správy a uplatňování konstruktivního přístupu k dialogu v duchu fóra z Bangui je zárukou úspěchu;

8. zdůrazňuje, že za účelem zajištění náležité spolupráce a doplňkovosti probíhajících snah o obnovu stability ve Středoafrické republice je důležitá těsná koordinace se zúčastněnými partnery, zejména s orgány Středoafrické republiky, Evropské unie, Světové banky a OSN; naléhavě vyzývá k přijetí okamžitých opatření, která by potírala beztrestnost válečných zločinů a jiných trestných činů a přispěla k obnově soudního systému, neboť nedostatečné fungování justice vedlo v posledních měsících k nárůstu násilných střetů;

9. vyjadřuje politování nad tím, že Světovému potravinovému programu OSN z důvodu nedostatku finančních prostředků hrozí, že brzy bude moci zastavit poskytování pomoci 150 000 obyvatel Středoafrické republiky sužované krizí, kteří byli násilně vysídleni; poukazuje na to, že potraviny distribuované v rámci Světového potravinového programu jsou pro tyto vysídlené osoby, které přišly o všechno, životně důležité a že zastavení této pomoci bude mít dramatický dopad na jejich život; v této souvislosti naléhá na dárce, aby dostáli svým závazkům, které přijaly v rámci Světového potravinového programu, a zabránili jakémukoli dalšímu zhoršení poskytování humanitární pomoci;

10. vítá zintenzivnění humanitární angažovanosti EU a členských států ve Středoafrické republice s ohledem na měnící se potřeby; vyzývá všechny mezinárodní dárce, aby podpořili humanitární financování poskytované EU, včetně Světového potravinového programu, a pomohli lidem postiženým krizí ve Středoafrické republice, a to jak lidem, kteří se nacházejí uvnitř země, tak těm, kteří uprchli do sousedních zemí;

11. vyzývá Středoafrickou republiku, aby vypracovala vnitrostátní politiku a legislativní rámce, které budou dostatečně chránit lidská práva vysídlených osob, včetně jejich svobody pohybu; současně tuto zemi vyzývá, aby přijala trvalá řešení pro situaci uprchlíků a vysídlených osob, včetně možnosti dobrovolného, trvalého, bezpečného a důstojného návratu do jejich domovů a integrace do místní komunity nebo znovuusídlení;

12. domnívá se, že dialog je i nadále jediný způsob, jak zajistit v regionech Středoafrické republiky zasažených konfliktem trvalý mír, a naléhavě vyzývá vládu, aby konkrétně reagovala na obavy mezinárodního společenství týkající se řešení krizí tím, že zaujme proaktivní postoj k zajištění bezpečnosti místních obyvatel;

13. vyzývá vládu Středoafrické republiky, kterou podporují její mezinárodní partneři, aby urychleně zrealizovala svůj národní plán obnovy a budování míru, zejména posílila kapacity vnitrostátních bezpečnostních sil, dosáhla odzbrojení, demobilizace a znovuzačlenění ozbrojených skupin a bojovala proti beztrestnosti;

14. vyzývá orgány Středoafrické republiky, aby vypracovaly národní strategii boje proti fenoménu sítí, které nezákonně využívají přírodní zdroje a obchodují s nimi;

15. navrhuje, aby OSN vytvořila v rámci mise MINUSCA buňku, která by bojovala proti nezákonnému obchodování s diamanty, dřevem, zlatem a slonovinou a proti militarizovanému pytláctví;

16. vyzývá mezinárodní společnosti obchodující s diamanty, aby nákupem nezákonně vytěžených a prodávaných diamantů ze Středoafrické republiky nepodněcovaly tento konflikt a nepodporovaly porušování lidských práv;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a orgánům Středoafrické republiky, Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, orgánům Africké unie, Hospodářskému společenství států střední Afriky, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU a členským státům EU.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0249.