Usnesení Evropského parlamentu o masových hrobech v Iráku

Evropský parlament,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 27. října 2016 o situaci v severním Iráku / v Mosulu(1), ze dne 27. února 2014 o situaci v Iráku(2), ze dne 18. září 2014 o situaci v Iráku a Sýrii a ofenzivě IS, včetně pronásledování menšin(3), ze dne 12. února 2015 o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem(4), ze dne 12. března 2015 o nedávných útocích a únosech ze strany ISIS/Dá’iš na Blízkém východě, zejména Asyřanů(5) a ze dne 4. února 2016 o systematickém masovém vyvražďování náboženských menšin tzv. Islámským státem v Iráku a Sýrii (ISIS/Dá’iš)(6),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 23. května 2016 o regionální strategii EU pro Sýrii a Irák, jakož i hrozbu, kterou představuje Dá’iš, ze dne 14. prosince 2015 o Iráku, ze dne 16. března 2015 o regionální strategii EU pro Sýrii a Irák, jakož i hrozbu, kterou představuje ISIS/Dá’iš, ze dne 20. října 2014 o krizi v Sýrii a Iráku spojenou s ISIS/Dá’iš, ze dne 14. dubna 2014 a 12. října 2015 o Sýrii, ze dne 15. srpna 2014 o Iráku a na závěry Evropské rady ze dne 30. srpna 2014 o Iráku a Sýrii,

– s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Iráku a Sýrii,

– s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva a Úřadu pro lidská práva v rámci mise Organizace spojených národů na pomoc Iráku (UNAMI) s názvem „Výzva k odpovědnosti a ochraně: Jezídové přeživší zvěrstva páchaná ze strany ISIL“ ze srpna 2016,

– s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu přijatý v roce 1998 a jeho ustanovení o jurisdikci v souvislosti se zločinem genocidy, zločiny proti lidskosti, válečnými zločiny a zločinem agrese,

– s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Iráckou republikou,

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2253 (2015),

– s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

– s ohledem na své rozhodnutí o udělení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení za rok 2016 aktivistkám a bývalým zajatkyním ISIS/Dá’iš Nadji Muradové a Lamíji Adží Bašárové,

– s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v srpnu 2014 zaútočil ISIS/Dá’iš na jezídské komunity v okolí města Sindžár v Ninivské provincii v Iráku a údajně přitom zabil tisíce osob; vzhledem k tomu, že poté, co kurdské síly převzaly v prosinci 2014 kontrolu nad oblastmi severně od hory Sindžár, bylo nalezeno několik masových hrobů; vzhledem k tomu, že poté, co v polovině listopadu 2015 kurdské síly znovu ovládly město Sindžár, byly nalezeny další místa poprav a zjevné masové hroby;

B. vzhledem k tomu, že zvěrstva, jichž se ISIS/Dá’iš systematicky ve velkém měřítku dopouští, byla zaměřena na zničení příslušníků Jezídů; vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva, zejména podle článku II Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948, představují tato zvěrstva genocidu;

C. vzhledem k tomu, že k Parlamentu, který dne 4. února 2016 prohlásil, že se ISIS/Dá’iš dopouští genocidy na křesťanech a Jezídech a dalších náboženských a etnických menšinách, se připojily Rada Evropy, ministerstvo zahraničí USA, Kongres USA, britský parlament, australský parlament a další státní a mezinárodní instituce, které uznaly, že ukrutnosti, která páchá ISIS/Dá’iš na náboženských a etnických menšinách v Iráku, zahrnují válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu;

D. vzhledem k tomu, že Ninivská pláň, Tal Afar a Sindžár i širší region jsou odpradávna domovem křesťanů (Chaldejců, Syřanů a Asyřanů), Jezídů, sunnitských a šíitských Arabů, Kurdů, Šabaků, Turkmenů, příslušníků menšiny Kakájů, Sabejců/Mandejců a dalších národů, které zde po staletí vedle sebe pokojně žily a vzájemně spolupracovaly navzdory obdobím násilí a pronásledování zvnějšku, a to až do počátku tohoto století a obsazení většiny regionu organizací ISIS/Dá’iš v roce 2014;

E. vzhledem k tomu, že ode dne 27. října 2016 ISIS/Dá’iš převáží unesené ženy, včetně Jezídek, do Mosulu a Tal Afaru; vzhledem k tomu, že některé z těchto žen byly údajně „rozděleny“ mezi bojovníky ISIS/Dá’iš, zatímco ostatním bylo řečeno, že budou doprovázet konvoje ISIS/Dá’iš;

F. vzhledem k tomu, že k tomu, aby bylo možné zachovat a shromáždit důkazy o válečných zločinech, zločinech proti lidskosti a genocidě, jichž se dopouští ISIS/Dá’iš, a aby bylo možné jejich pachatele pohnat k odpovědnosti, je naprosto nezbytné chránit a zachovat všechny masové hroby v Iráku i v Sýrii a analyzovat je; vzhledem k tomu, že rodinným příslušníkům obětí by se mělo dostat psychické a logistické podpory;

G. vzhledem k tomu, že zločiny ISIS/Dá’iš proti jezídské komunitě dokumentuje několik místních organizací, které však mají pouze omezenou kapacitu; vzhledem k tomu, že podle mezinárodních lidskoprávních organizací jako např. Human Rights Watch v oblasti navzdory politické podpoře této mise ze strany nejrůznějších zemí, včetně USA a Německa, neprovádějí činnost žádní mezinárodní forenzní experti;

H. vzhledem k tomu, že Vysoký komisař OSN pro lidská práva dne 11. listopadu 2016 uvedl, že „předáním situace v Iráku Mezinárodnímu trestnímu soudu, zajištěním jurisdikce iráckých soudů nad mezinárodními trestnými činy a reformou trestněprávního systému a rozšířením schopnosti soudních úředníků zdokumentovat, vyšetřit a stíhat porušování zákonů může irácká vláda zajistit spravedlnost a bezpečnost, které jsou základem trvalého míru v této zemi. Pokud se to nepovede, mohlo by to závažným způsobem ohrozit dlouhodobý mír a bezpečnost, které si irácký lid zaslouží“;

I. vzhledem k tomu, že irácká armáda s podporou světové koalice zformované proti organizaci ISIS/Dá’iš a pešmergských milic kurdské regionální vlády zahájila operaci na osvobození Mosulu, druhého největšího města Iráku, a zbytku iráckého území, které stále okupuje ISIS/Dá’iš;

1. bezvýhradně odsuzuje pokračování zvěrstev a zjevného porušování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních předpisů v oblasti lidských práv, jichž se dopouští ISIS/Dá’iš; s hlubokým rozhořčením poukazuje na neustále se objevující nové masové hroby v Iráku a Sýrii, které jsou důkazem teroru páchaného ze strany ISIS/Dá’iš; vyjadřuje soustrast všem osobám v Iráku, které v důsledku zločinů proti lidskosti a válečných zločinů páchaných ze strany ISIS/Dá’iš a skupin, které jsou na ně napojeny, přišly o své rodinné příslušníky;

2. důrazně apeluje na mezinárodní společenství, zejména na Radu bezpečnosti OSN, aby údajné masové hroby v Iráku považovala za další důkaz genocidy a aby ISIS/Dá’iš předala Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC);

3. vyzývá irácké orgány, včetně kurdské regionální vlády, aby urychleně přijaly kroky na ochranu pohřebišť v okolí hory Sindžár, která se poté, co bylo území od ISIS/Dá’iš získáno zpět, stala přístupná, a aby přijaly veškerá další nezbytná opatření na zachování důkazů o válečných zločinech a zločinech proti lidskosti páchaných ze strany ISIS/Dá’iš, s cílem zajistit odpovědnost příslušných osob;

4. vyzývá irácké orgány, aby přizvaly mezinárodní forenzní experty, včetně těch, kteří mají zkušenost s prací s trestními soudy, aby zmapovaly všechny masové hroby a pomohly zachovat a zanalyzovat důkazy, které byly nalezeny v nově zpřístupněných masových hrobech, jelikož při exhumaci bez forenzních expertů může dojít ke zničení důležitých důkazů a identifikace těl se může značně zkomplikovat;

5. vyzývá EU, její členské státy a další potenciální mezinárodní dárce, aby irácké vládě usnadnily nábor lidských zdrojů a budování infrastruktury, která je nutná k zachování a analýze důkazů, které by mohly být velmi důležité v rámci budoucích domácích a mezinárodních procesů týkajících se zodpovědnosti za uvedené válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu, a aby jí poskytly svou plnou podporu;

6. je obzvláště znepokojen situací žen a dětí v tomto konfliktu, zejména situací jezídských žen a dětí, které jsou obětí pronásledování, poprav, mučení, sexuálního vykořisťování a dalších zvěrstev; trvá na tom, je nutné zajistit plný rozsah zdravotnických služeb, zejména obětem znásilnění; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby úzce spolupracovaly se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a aby ji v tomto směru podporovaly; vyzývá k okamžitému propuštění všech žen a dětí, které se i nadále nacházejí v zajetí u ISIS/Dá’iš;

7. znovu poukazuje na svou plnou podporu irácké armády, armád světové koalice zformované proti organizaci ISIS/Dá’iš a pešmergských milic kurdské regionální vlády a jejich spojenců, kteří se snaží o osvobození Mosulu a dalších oblastí země od přítomnosti ISIS/Dá’iš, a také na svou podporu irácké nezávislosti, územní celistvosti a suverenity;

8. připomíná, že irácké orgány musejí podniknout konkrétní kroky na ochranu civilistů během vojenské operace, mimo jiné přijmout veškerá možná preventivní opatření, aby během útoku nedošlo ke ztrátám na životech civilistů a k porušování lidských práv; zdůrazňuje, že pozemní síly musejí v průběhu svých operací dodržovat mezinárodní humanitární právo a mezinárodní předpisy v oblasti lidských práv;

9. vyjadřuje podporu Irácké republice a jejím občanům při uznání politicky, sociálně a hospodářsky životaschopné a udržitelné provincie v regionech Ninivské pláně, Tal Afaru a Sindžáru v souladu se zákonným požadavkem na přiznání regionální autonomie, jak zaručuje irácká ústava;

10. zdůrazňuje, že irácká vláda by si měla jako politickou prioritu stanovit, že vysídleným domorodým obyvatelům Ninivské pláně, Tal Afaru a Sindžáru – z nichž mnoho muselo opustit v rámci Iráku své domovy – zaručí s podporou EU, včetně jejích členských států, a mezinárodního společenství právo na návrat do jejich původní vlasti; zdůrazňuje, že těmto národům by měla být s podporou irácké vlády a kurdské regionální vlády v plném rozsahu znovu přiznána jejich základní lidská práva, včetně práva na rovné politické postavení, která by měla být nadřazena veškerým nárokům na majetková práva ze strany jiných osob;

11. naléhavě vyzývá Irák, aby se stal členem Mezinárodního trestního soudu ICC, aby bylo možné ISIS/Dá’iš stíhat za válečné zločiny, genocidu a zločiny proti lidskosti;

12. vyzývá mezinárodní společenství, včetně členských států EU, aby postavilo členy ISIS/Dá’iš v rámci své jurisdikce před soud, mj. na základě uplatňování zásady všeobecné soudní pravomoci;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, vládě a zákonodárnému sboru Iráku a regionální vládě Kurdistánu.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0422.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2014)0171.
(3) Úř. věst. C 234, 28.6.2016, s. 25.
(4) Úř. věst. C 310, 25.8.2016, s. 35.
(5) Úř. C 316, 30.8.2016, s. 113.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2016)0051.