Usnesení Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM

Komise po diskusi  k předložené Závěrečné zprávě senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM doporučuje plénu Senátu Parlamentu České republiky přijmout následující usnesení:

 

Senát Parlamentu České republiky

 

shledává

četnost a dlouhodobě opakované indicie porušení Ústavy ČR a nedodržování zákonů ve smyslu Zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích č. 424/1991 Sb. Komunistickou stranou Čech a Moravy jako  znepokojující a závažné;

 

se domnívá,

že by se Nejvyšší správní soud zejména ve smyslu  § 3 a § 15 zákona  č. 424/1991 Sb. O sdružování v politických stranách a v politických hnutích měl, na základě návrhu podaného vládou,  senátním podnětem zabývat, protože existují důvodná podezření, že  Komunistická strana Čech a Moravy nemůže vyvíjet činnost, neboť porušuje ústavu a zákony (viz § 4 zákona 424/1991 Sb.);

 

ukládá předsedovi Senátu,

aby postoupil Závěrečnou zprávu Dočasné senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM vládě

 

 

Jaromír Štětina, v.r.

předseda komise

 

 

 

 

Martin Mejstřík, v.r.

ověřovatel komise