Úřad na ochranu osobních údajů šikanuje Stanislava Pence

Stanislav Penc, někdejší disident, uveřejnil v červnu 2009 na internetových stránkách www.svazky.cz  Evidenci zájmových osob  (EZO), kterou vedla před rokem 1989 Státní bezpečnost. ÚOOÚ obvinil Stanislava Pence z porušení zákona na ochranu osobních údajů i přesto, že uveřejněná evidence je archiválií, na kterou se zákon na ochranu osobních údajů nevztahuje. Řízení proti Stanislavu Pencovi je vedeno již sedmnáct měsíců a hrozí mu pokuta v řádech milionů korun.

Senátor Štětina se domnívá, že ze strany Úřadu na ochranu osobních údajů se jedná o šikanu občana státní institucí. „Tento postup ÚOOÚ proti Stanislavu Pencovi a jehozastrašování objektivně brání tomu, aby se občané beze strachu domáhali pravdy o tom, jak pracovala Státní bezpečnost,“ zdůrazňuje senátor Štětina.

 

 

 

 

kontakt:

Mgr. Pavlina Hájková

asistentka senátora Jaromíra Štětiny

tel. 776742420

 

 

 

 

V Praze dne 6. prosince 2010