Uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu

Vystoupení europoslance Jaromíra Štětiny za skupinu PPE z 19. dubna 2018 k Uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu:

 

Paní předsedající, dnes budeme hlasovat o tom, jak v měřítku celé EU lépe chránit oběti trestných činů, což se v praxi týká především obětí domácího násilí. Dosud tento typ ochrany funguje slabě. Žena vystavená domácímu násilí může požádat o vnitrostátní ochranný příkaz, který násilnickému manželovi zabrání například ke vstupu do společného bytu. V okamžiku, kdy žena opustí (kvůli dovolené či práci) svoji zemi do jiné země, už je před násilníkem chráněna nedostatečně. Proč? Podle statistik z roku 2010 bylo už před osmi lety v EU asi 120 000 žen vystavených násilí, které obdržely vnitrostátní ochranný příkaz. Naprostá většina z nich neví, že mohou být chráněny i v dalších členských státech. Do dnešního dne bylo vystaveno pouhých 7 (slovy sedm) evropských ochranných příkazů. Důvodem je neschopnost členských států široce sdělit obětem možnost mezinárodní ochrany a trestuhodná neinformovanost o tomto nástroji. Naše zpráva apeluje na justiční orgány a profesionály bránící oběti, aby to změnili. Oběti násilí musejí být informovány o svých právech.