Únik informací z BIS

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Dámy a pánové, hezký podvečer u Interview ČT 24. Jak už jste slyšeli, dnešním hostem bude Jeroným Tejc, předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS. Já už Jeronýma Tejce zdravím. Ovšem nemám ho tady ve studiu, ale ve studiu České televize v Brně. Dobrý podvečer.

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
Dobrý večer.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Pojďme začít tou nejaktuálnější kauzou kolem BIS, kterou jste řešili v pátek nebo respektive koncem minulého týdne. Na konci týdne jste tedy řekli shledali, že její šéf Jiří Lang nezodpovídá za únik informací, který se potvrdil. Tento únik informací proběhl někdy nebo informace unikly asi zhruba před třemi lety. Kdo tedy podle vás zodpovídá za takovouto v podstatě katastrofu pro tajnou službou, jakou je únik informací?

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
Já s vámi naprosto souhlasím, že skutečně se jedná o velmi závažný čin ze strany toho člověka, který ty informace vynesl. Sám jsem již poté, kdy jsme se to dozvěděli, jasně prohlásil, že pokud by se ukázalo, že informace budou vyzrazeny, tedy budou mít možnost se seznámit s těmi informacemi BIS jiné osoby, pak je na místě, aby rezignoval ředitel Bezpečnostní informační služby. Tato skutečnost však nenastala a dostali jsme se …

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Dobře, ale to jen shodou možná okolností. Nezodpovídá opravdu možná za ten samotný únik informací přímo ředitel? Co horšího by se mohlo stát, než že právě uniknou velmi podstatné informace z kontrarozvědky?

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
S tím souhlasím. Nicméně je potřeba také říci, kdy k tomu úniku došlo a zda ředitel Lang byl v té době ředitelem. Na základě těch informací, které máme k dispozici, on nebyl tím, který vedl BIS v době, kdy došlo k úniku, nicméně samozřejmě nese odpovědnost jako ředitel stávající služby. Pokud by se ukázalo, že BIS pod jeho vedením nedokázala zabránit zveřejnění, to znamená, nepodnikla veškeré možné kroky k tomu, aby se tak nestalo, tak samozřejmě i jeho odpovědnost je na místě. V tomto případě i já i premiér se domníváme, že učinil maximum a že právě díky práci Bezpečnostní informační služby nedošlo ke zveřejnění těchto informací.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Kdy tedy ty informace unikly? Mluvili jste o tom, že před třemi lety, a to byl Jiří Lang ve funkci.

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
Já nechci skutečně ještě před tím, než bude dokončeno vyšetřování státního zastupitelství a policie v této věci ukončené, poskytovat další informace, abych neohrožoval toto šetření. Proto si dovolím zatím zůstat u těch původních vyjádření, které byla již prezentována. V současné době skutečně se jedná o informace přibližně sedm let staré a bude ještě otázkou orgánů činných v trestním řízení, aby toto šetření dokončily a skutečně našly toho konkrétního pachatele, který se takového skutku dopustil.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
A kdo tedy ponese osobní odpovědnost? Nese ji už někdo uvnitř tedy kontrarozvědky?

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
Čeká se skutečně na to, jakým způsobem bude ukončeno vyšetřování toho trestného činu. Vnitřní orgány služby samozřejmě tuto záležitost řeší již dlouho. Já jsem přesvědčen, že budeme schopni a především to je na vládě, aby ona jasně konstatovala, kdo nesl odpovědnost, ale především, jaký byl postih těch osob, které nějakým svým jednáním zapříčinily únik těchto informací.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Dobře. Podle těch některých informací, které se dostaly do médií, už BIS o tom úniku ví vlastně zhruba dva roky, takže tu věc řeší dva roky. Neříkejte, že se ještě neví, kdo za to zodpovídal.

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
Já nechci opravdu hájit BIS, to je skutečně na Bezpečnostní informační službě. My jsme dostali informaci, že premiér byl o této záležitosti informován ihned poté, kdy poznatky o tom, že by informace z BIS mohly uniknout, zjistilo vedení Bezpečnostní informační služby, a to mělo být na přelomu roku 2006 a 2007. Poté byla podniknuta operace na záchranu těchto informací, tedy zabránění tomu, aby tyto informace byly zveřejněny a podle těch informací, které máme, tato operace skončila úspěšně. Takže, skutečně od doby, kdy se BIS měla dozvědět tyto informace a do doby, kdy toto bylo zveřejněno, uplynulo cirka půl roku a právě po tu dobu měla probíhat ona záchranná operace.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Proč vůbec BIS nechala sledovat v souvislosti právě s tímto únikem bývalého šéfa civilní rozvědky Karla Randáka? Víte to? Ptal jste se na to?

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
My jsme samozřejmě diskutovali i tento problém. Bylo by určitě nesprávné, kdyby Bezpečnostní informační služba nebo jakákoliv služba v České republice sledovala buď novináře nebo bývalého ředitele zpravodajské služby jen proto, že se jedná o novináře nebo ředitele zpravodajské služby. My jsme ti, kteří se snaží dobrat toho, zda Bezpečnostní informační služba nevstupuje příliš za hranu, řekněme, pravomocí, které jí jsou dány a neohrožuje soukromí jednotlivých osob. A v tomto případě se nedomníváme, že by tomu tak bylo, protože BIS v té chvíli, kdy došlo ke sledování, nesledovala pana Randáka, nesledovala pana Bártka, ale snažila se zachytit informace o tom, kde by mohly být právě jí, jí, řekněme, zmizelé dokumenty a informace být obsaženy. Abych byl přesný, snažila se zjistit, zda právě na této schůzce by nemělo dojít k informacím, které by nasvědčovaly k tomu, kdo tyto informace má v moci.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
To znamená, že by je oběma pánům někdo předal, kdo se ještě účastnil té schůzky, abychom to přeložili.

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
I tato možnost byla i tato možnost byla ve hře a BIS podle mých informací skutečně se snažila o to, aby zjistila maximum informací, které by je dovedly k oněm ztraceným informacím.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Pane Tejci, řekněte, jste si jistý, že po republice v této chvíli nekolují další velmi důležité informace, které také nějaký agent nebo nějaký bývalý pracovník BIS zkopíroval, odnesl si domů a začal s nimi obchodovat?

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
Já bohužel nemám křišťálovou kouli a nikdy si nemohu být jistý tím, zda někdo něco takového nemohl udělat ať už ve zpravodajské službě, tedy v BIS, nebo v policii nebo v jiné zpravodajské službě v České republice. My jsme také konstatovali, že přestože šlo o lidské selhání anebo možná právě proto není možné do budoucna stoprocentně vyloučit, že by se něco takového opakovalo. Je to skutečně věcí jak tedy systémových opatření, tak samozřejmě i výběru těch osob, které jsou do služby přijímány. A musíme si uvědomit, že řada těch lidí byla přijímána v době po, po změně systému, v době nastolování demokracie a možná také v tom hektickém výběru byla přijata řada lidí, kteří nesplňovali ty náročné požadavky, které musí splňovat příslušník Bezpečnostní informační služby a samozřejmě z toho mohou pramenit i některé problémy, které řešíme dnes.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Tlačil jste tedy třeba na Jiřího Langa, aby si udělal ve službě pořádek? Aby znovu prověřil agenty ještě nějakými tvrdšími kritérii, aby tedy byla jistota, že něco podobného nenastalo nebo nenastane, že se neopakuje, že šlo třeba o opravdu ojedinělý případ?

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
My jako členové komise ani nemáme tu kompetenci, abychom řídili tu službu a máme to výslovně zakázáno. Jediné, co je možné, je dávat doporučení, a to především vládě. My jsme se dohodli s vládou, s panem premiérem, že poskytneme maximum informací o tom, jakým způsobem došlo k onomu úniku, jakým způsobem by podle našeho názoru měly být posíleny bezpečnostní opatření, aby k takovému úniku nedošlo v budoucnu. A já věřím, že pokud budou zapracována tato opatření do skutečného, do skutečně toho systému bezpečnostního, tak bude téměř vyloučeno, aby se něco podobného opakovalo. Ale se stoprocentní jistotou nikdy nikdo bohužel nemůže ani v České republice ani kdekoliv v zahraničí toto říct.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Buďte, prosím, konkrétní. O jaká opatření by tedy mělo jít?

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
My jsme přesvědčeni, že musí dojít k posílení vnitřních bezpečnostních mechanismů softwarové ochrany, která by jednak zabraňovala kopírování, ale také která by v případě, že by ke kopírování došlo, zamezila tomu, aby tato informace mohla být přečtena, to znamená zdokonalit šifrování a další ochranu. Myslím si, že řada těch věcí už je splněna, nicméně tyto informace musí být chráněny stále lepšími a lepšími mechanismy a k tomu je potřeba také dalších investic do Bezpečnostní informační služby.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
To je třeba ta technická stránka. A ta věcná stránka je, aby si nemohl nějaký agent odnést vůbec nějaký disk z budovy. To jste také řešili?

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
Je otázkou, jestli můžeme nařídit řediteli Bezpečnostní informační služby, aby stál na vrátnici a kontroloval každého, každého odcházejícího z budovy. Těžko zabránit tomu, že například agent, který pracuje s utajovanými materiály, odpoledne si nezapíše do paměti několik stránek nebo alespoň půl stránky textu a doma po večerech je nepřepíše a následně nezpeněží. Tomu zabránit nelze.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Dobře, ale šlo o jakési disky, které někdo opravdu fyzicky odnesl z té budovy. Neznamená to, že by ředitel měl nastavit takový systém, aby si lidé nemohli nic odnášet, to znamená nějaké kontrolní mechanismy, nějaké rámy? Nevím, jak by se to dalo technicky zabezpečit, ale jistě ano.

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
Určitě kontrolní mechanismy v této věci už nastoleny byly a je především na pracovnících, kteří zabezpečují ochranu informací, aby zamezili jakémukoliv kopírování, to znamená nejen vnášení a vynášení komponentů, disků a podobně, ale především tomu, aby vůbec bylo možné jakoukoliv informaci přenést na nějaký jiný záznam, který by nebyl evidován.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Takže, připouštíte nicméně, že nejde o selhání jednotlivce, ale že může jít o systémovou chybu, kterou je třeba takto nějak napravit?

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
Když jsme na počátku se začali seznamovat s celou kauzou, tak jsme si téměř všichni byli jisti tím, že se jedná o selhání jednotlivce a že nemůže dojít k tomu, že bychom označili celou věc za selhání systému. Poté, co jsem se poměrně důkladně seznámil s celou kauzou, tak musím říct, že ten názor, že se jedná o selhání jednotlivce, pro mě platí, ale je otázkou, jestli by neměl být doplněn i o to, že tomuto selhání jednotlivce mohlo být zabráněno, respektive mohlo dojít k dřívějšímu odhalení. Pravděpodobně bychom nezabránili tomu, aby došlo k tomu incidentu, ale myslím si, že ta doba od úniku těch informací a od toho, kdy byly nalezeny, byla poměrně dlouhá.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Ještě jedna otázka k tomuto tématu. Když jste jednali v budově BIS zhruba před měsícem o této věci, tak se na budovu střílelo. Už víte něco bližšího o tomto incidentu? Už víte, proč se tak stalo, o co mělo jít, jestli šlo o nějakou provokaci nebo opravdu o náhodnou záležitost, která nesouvisela s vaším jednáním?

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
Opravdu těžko soudit. Nedokážu posoudit úplně přesně. Ty informace, které jsou nyní od policie, že se jednalo o střelu, která šla z poměrně velké dálky, já se přikláním spíše k tomu, že se jednalo o provokaci, možná si někdo ztropil hloupý žert. To, že by chtěl někdo vyloženě ohrozit pracovníky Bezpečnostní informační služby nebo poslance, si myslím, že je téměř vyloučené. Ale to samozřejmě ukáže vyšetřování policie, pokud se samozřejmě podaří pachatele najít.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Dámy a pánové, sledujete Interview ČT 24. Dnešním hostem je, pouze připomínám, Jeroným Tejc, předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS.
Pane předsedo, pojďme ještě k jedné tedy velmi aktuální záležitosti. Zřejmě na jednání v příštím týdnu, na to jednání se dostaví senátor Jaromír Štětina, který přišel s tím, že má důkazy o tom, že BIS na pokyn ještě vládní ČSSD zasahovala do vyšetřování případu bývalého disidenta a agenta BIS Jiřího Hučína. Chtěla ho údajně zdiskreditovat, protože on jakožto agent shromažďoval údaje o stycích členů strany s bývalými spolupracovníky StB. Jak vnímáte tuto kauzu? Zní to velice vážně.

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
Určitě ta obvinění, která byla vznesena panem senátorem Štětinou, jsou velmi vážná. Já, přestože jsem označil vystoupení pana senátora, kde se snažil prezentovat materiály označované jako důkazy, za spíše úsměvné, tak rozhodně nechci zpochybňovat snahu pana senátora vnést světlo do řady podivných kauz. Ale musím říct, že ta úsměvnost směřovala spíše k tomu, které informace a skutečnosti jsou označovány za důkazy pro to, že Bezpečnostní informační služba a sociální demokracie se spojily ve snaze zničit Vladimíra Hučína. Myslím si, že ani jedna skutečnost, ani jedna informace, která se objevila, kterou pan senátor prezentoval, nemůžeme označit za důkaz. Nicméně to neznamená, že si pana senátora nepozveme na své jednání. Učiníme tak nejpozději v týdnu, kdy bude zasedat Poslanecká sněmovna. A to, co chci, aby pan senátor učinil, je, aby nám poslal písemně své vyjádření a aby také označil písemně důkazy, které v to svědčí. Myslím si, že to je to nejlepší, co můžeme udělat, abychom se bavili nad konkrétními věcmi a nikoliv pouze diskutovali v nějakém emocionálním dialogu.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Žádné podklady jste ještě teda nedostali.

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
Já jsem, pokud jsem mohl zkoumat dopis pana senátora, zaznamenal pouze odkaz na několik svazků, které mají být utajovanými svazky Bezpečnostní informační služby. Mě poněkud zarazilo, že pan senátor disponuje takovými informacemi a že na tiskové konferenci, kterou on pořádal, pan Hučín v podstatě odhaloval tajemství toho, kdo kdy byl sledován a myslím si, že to není správné. Myslím si, že když se bavíme o únicích informací, o tom, kdo za to má nést odpovědnost, tak je také potřeba, aby poslanci, senátoři šli příkladem a nedisponovali a nezveřejňovali informace, které mohou být utajované.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Dobře. Nicméně Jiří Hučín býval agentem BIS. Zřejmě on ví, co v těch svazcích může být a odkázal je na to, že tam tedy můžete najít nějaké důkazy, které svědčí o celé té kauze. Vyžádáte si tyto svazky? Máte tu možnost do nich nahlédnout? Uděláte to?

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
Nahlédnout možnost do nich máme. Já to udělám a udělají to i mí kolegové z ostatních stran a věřím, že tato tvrzení buďto potvrdíme, nebo vyvrátíme. Já vycházím pouze z jedné zkušenosti s panem senátorem Štětinou i s panem Hučínem, kdy oni oba dva vehementně tvrdili, že ve spisech Bezpečnostní informační služby, také utajovaných, na které poukazovali, jsou informace, které svědčí o tom, že Radim Obst, tedy státní zástupce v kauze Jiřího Čunka, dostal neoprávněně bezpečnostní prověrku. My jsme jako komise, složená skutečně ze zástupců celého politického spektra, tyto informace prozkoumali, tyto spisy prozkoumali a žádné takové informace svědčící v toto jsme tam nenašli. Proto je tady určitá skepse z mé strany k tvrzením pana senátora Štětiny a pana Hučína.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Dobře, to se tedy ukáže po tom vašem prověřování. Nicméně, pokud by se ta slovaJaromíra Štětiny prokázala, co by to pro vás znamenalo. To by jistě vyvolalo asi velkou reakci.

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
Určitě, ale já jsme se za dobu, co jsem v politice, za těch deset let, naučil, že je lepší skutečně se vyjadřovat k tomu, co se děje, nikoliv k tomu, co by se mohlo stát. A nechci říkat, co se stane kdyby. Určitě by to byl závažný problém a určitě by se tato věc řešila nejen na parlamentní půdě, ale možná i u, a já jsem o tom přesvědčený, u orgánů činných v trestním řízení. Ale tak, jak já vnímám celou tu situaci, tak k tomu podle mého názoru pravděpodobně nedojde. Ale samozřejmě záleží na tom, co bude v těch inkriminovaných spisech označeno.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Ještě také jedna velmi důležitá otázka. Nedávno Mladá fronta Dnes přišla s informací, že loni zavražděný šéf podsvětí František Mrázek měl tedy velmi úzké kontakty na šéfa poradců Miloše Zemana Miroslava Šloufa, a dokonce tam tedy údajně pro připravoval návrhy, kdo by třeba mohl vést BIS. Zarazila vás hodně tato informace? Nevyděsila vás tak trošku?

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
Musím říct, že musela vyděsit každého občana této země, protože pokud pan Mrázek disponoval velkým množstvím informací a hodně se hovořilo již o takzvaném Mrázkovu archivu, který obsahoval řadu věcí z bezpečnostních složek, nejen tedy z BIS, ale pravděpodobně především od policie, případně z jiných orgánů činných v trestním řízení, tak ta informace je skutečně šokující. Já jsem také poté, co tato informace se sešla v podstatě zároveň se snahou paní nejvyšší státní zástupkyně Vesecké o to, aby byli prověřováni novináři a další osoby, zda jaksi neoperují s informacemi, které jsou v jednotlivých spisech policie a státního zastupitelství. Tak jsem se vyjádřil v tom smyslu, že spíše by se měly zkoumat, a já jsem o tom přesvědčen, vztahy Miroslava Šloufa právě v návaznosti na vztahy s panem Mrázkem, se současnými ministry za ODS a myslím si, že to není ani veřejné tajemství, to, jakým způsobe probíhá komunikace mezi ním a některými členy vlády.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Ono vlastně de facto, když to posuneme, tak by bylo možné, že si do BIS mohli členové podsvětí delegovat v podstatě nějakou takovouto podobnou cestou své lidi. Nebojíte se toho? Nebudete v tomto něco podnikat?

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
Já myslím, že ta obměna, která proběhla od té doby, kdy pan Šlouf pracoval na úřadu vlády, byla poměrně velká. Samozřejmě teď na základě informací z médií těžko můžeme posoudit, zda k něčemu takovému vůbec došlo. Já se toho příliš neobávám, byť mě ani ne šokuje, ale skutečně jaksi velmi, velmi, velmi pečlivě vnímám tu snahu těch lidí, která tady byla a možná i je, byť jsou to možná jiní lidé a snaží se tak činit přes jiné osoby, které pracují na vládní úrovni.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Já vám mockrát děkuju za vaše odpovědi. Interview ČT 24 je u konce. Mějte se hezky a díky za vaši návštěvu.

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS /ČSSD/
——————–
Děkuji, na shledanou.

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka
——————–
Dámy a pánové, jak jsem řekla Interview ČT 24 je u konce. Mějte se hezky a zase někdy na viděnou.