Úloha represie a politického nasilia v komunizme

Jaromír Štětina se zúčastnil konference „Úloha represie a politického násilia v komunizme“, kterou ve dnech 10. a 11. listopadu 2005 uspořádal bratislavský Ústav paměti národa, který se na období komunistické totality soustředí.

 Účelem konference bylo podle ředitele ústavu bývalého federálního ministra vnitra Jána Langoše otevřít veřejnou diskusi o právních souvislostech komunistické diktatury a o právu člověka na ozbrojený odpor proti totalitě. Celou konferencí prolínalo jedno téma a to, zda má člověk žijící v totalitě právo na ozbrojený odpor. Josef Mašín, který na konferenci přijel představit knížku své dcery Barbary Odkaz, se v roce 1953 se svým bratrem Ctiradem a dalšími antikomunisty prostřílel na Západ. Mašín se do své vlasti zatím nehodlá vrátit, protože v ní podle něj nadále panuje komunismus a národ byl obelhán, že již žije v demokracii. V České republice podle Mašína nadále legálně existuje „zločinecká organizace“ komunistická strana a mnozí bývalí komunisté nadále zastávají svoje funkce.

Na semináři také vystoupili Petr Blažek s tématem Typologie násilí v letech 1948 – 1989, Miroslav Lehký hovořil o trestním právu a komunistické represi, Jan Hlavinka mluvil o politické totalitě a totalitárním režimu jako organizátoru represe v teorii. V druhém panelu na téma Legitimita násilného odporu proti komunismu vystoupil Eduard Stehlík, Milan Hulík a Pavel Žáček. Dále se hovořilo na téma Násilí na hranicích, Politické procesy a represe v zakladatelské éře režimu a o formách represe vůči obyvatelstvu.