Úloha EU v rámci OSN

Písemný příspěvek europoslance Jaromíra Štětiny z 24. listopadu 2015 k rozpravě o úloze EU v rámci OSN:

Tuto zprávu jsem podpořil proto, že ve stále nestabilnějším světě je důležité, aby k zajištění své obrany a globální stability EU využila všechny mechanismy a prostředky, které jsou jí k dispozici. OSN je nejdůležitější mezinárodní organizace, avšak EU zde nemá plnohodnotné členství. Zastoupení v Radě bezpečnosti OSN Francií a Velkou Británií, tedy dvěma členskými státy EU, není ideální. V době, kdy EU čelí bezprostřednímu ohrožení jak z východu, tak z jihu, si nemůžeme dovolit nejednotnou evropskou zahraniční politiku, natož s různými akcenty. Členské státy EU nejsou dostatečně silné na to, aby samostatně čelily hrozbám Ruska či IS. Naše společné snažení, které má stejné cíle, je nutné koordinovat a harmonizovat v jeden evropský hlas, který nebude možné ignorovat. Proto se musíme zaměřit hlavně na reformu Rady bezpečnosti OSN, kde by EU měla být zastoupena. Také by EU měla mít vyšší status ve Valném shromáždění OSN, než je status pozorovatele. Prozatím je alespoň třeba prostřednictvím Vysoké představitelky EU Mogheriniové zajistit, aby v OSN členské státy Unie co nejvíce spolupracovaly.