Uhl se zastal KSČM, popudila ho Štětinova protikomunistická novela

PRAHA – Publicista Petr Uhl a senátor Jaromír Štětina se dostali do sporu kvůli připravované protikomunistické novele trestního zákona a doprovodné petici Zrušme komunisty. Uhl míní, že jsou protiústavní a protiprávní.

V otevřeném dopise jednomu z autorů Štětinovi napsal, že v době, kdy byl on za odpor k normalizaci vězněn, jezdil Štětina do tehdejšího Sovětského svazu a působil jako prospektor v Íránu.

Senátor se proti tomu ohradil. Posoudit, zda jsou novela a petice protiústavní, by podle něj měli jiní.

Návrh, který připravují senátoři Štětina a Martin Mejstřík, má rozšířit zákaz propagace komunismu také na názvy stran. V případě schválení by novela mohla znamenat i zákaz KSČM.

 

„Žádné výzvy nebo sympatie k násilí, rasismu či potlačování práv a svobod občanů ani k odstraňování demokratického pořádku lidských práv v programu ani v praxi KSČM nenacházím,“ napsal Uhl. Připomíná, že nebyl v KSČ ani v KSČM. „A k dnešnímu programu i praxi KSČM mám četné výhrady,“ uvedl. Dovozovat ale z toho, že někdejší KSČ se hlásila k diktatuře proletariátu a třídnímu boji, závěr, že KSČM činí totéž, a tím nabádá k násilí, je podle něj „zlovolný nesmysl“.