Uhl a Štětina se přou kvůli protikomunistické novele a petici

PRAHA 6. února (ČTK) – Publicista Petr Uhl a senátor Jaromír Štětina se dostali do sporu kvůli připravované protikomunistické novele trestního zákona a doprovodné petici Zrušme komunisty. Uhl míní, že jsou protiústavní a protiprávní.

 

V otevřeném dopise jednomu z autorů Štětinovi napsal, že v době, kdy byl on za odpor k normalizaci vězněn, jezdil Štětina do tehdejšího Sovětského svazu a působil jako prospektor v Íránu. Senátor se proti tomu ohradil. Posoudit, zda jsou novela a petice protiústavní, by podle něj měli jiní.

 

Návrh, který připravují senátoři Štětina a Martin Mejstřík, má rozšířit zákaz propagace komunismu také na názvy stran. V případě schválení by novela mohla znamenat i zákaz KSČM.

 

„Žádné výzvy nebo sympatie k násilí, rasismu či potlačování práv a svobod občanů ani k odstraňování demokratického pořádku lidských práv v programu ani v praxi KSČM nenacházím,“ napsal Uhl Štětinovi. Připomíná, že nebyl v KSČ, ani v KSČM. „A k dnešnímu programu i praxi KSČM mám četné výhrady,“ uvedl v textu, který poskytl ČTK. Dovozovat ale z toho, že někdejší KSČ se hlásila k diktatuře proletariátu a třídnímu boji, závěr, že KSČM činí totéž, a tím nabádá k násilí, je podle Uhla „zlovolný nesmysl“.

 

Štětina ČTK řekl, že ústavnost petice a snahy o změnu trestního zákona by měli posoudit zákonodárci a obyvatelé ČR. Připomínkou jeho cest do bývalé SSSR se podle něj Uhl asi snaží naznačit, že byl ve spojení s nějakými „nekalými lidmi“.

 

Senátor dodal, že jeho cesty do SSSR byly sportovní. „Později jsem tam jezdil jako filmař a jako aktivista a dlouhá léta, vlastně celou druhou polovinu 80. let, jsem těch cest využíval ke spojení s předními ruskými disidenty, k transportu psaných materiálů, filmových materiálů a informací,“ uvedl.

 

Uhl v dopise rovněž připomněl, že Štětina byl do Senátu zvolen za Stranu zelených, ale není jejím členem. „Rád bych proto, aby se vědělo, že Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených, která i nadále hodlá soutěžit se všemi politickými stranami, KSČM nevyjímaje, ve svobodných volbách,“ napsal Uhl, který je členem Strany zelených a také Rady České televize.

 

Na podobné téma se momentálně diskutuje i v Evropském parlamentu. Skupina pravicových poslanců z postkomunistických zemí včetně Jana Zahradila (ODS) podpořila požadavek, aby se případný celounijní zákaz nacistických symbolů rozšířil i na symboly komunistické.

 

Jan Hrdlička kar