Udatný boj proti srpům a kladivům

Chrabří čeští senátoři Martin Mejstřík, Richard Sequens, Josef Novotný, Jan Horník a Jaromír Štětina zabojovali osmnáct let po jeho pádu s komunistickým režimem a jeho ideologií. Nebo že by jen sáhli po osvědčené metodě potrestat politického protivníka za jeho (byť jen relativní) volební úspěch jeho kriminalizací? Znovu přišli s protiústavní novelizací trestního zákona, která by umožňovala trestat toho, kdo užívá, vystavuje nebo šíří symboly, jako jsou srp a kladivo a pěticípá rudá hvězda.
Pravděpodobně se míní pěticípá hvězda obrácená jedním cípem vzhůru, tedy pentagram, stoletý hermetický symbol, hojně zastoupený ve výtvarném umění. Vzpomeňme na slavný nákres Leonarda da Vinci se vzpřímenou mužskou postavou vepsanou do pentagramu tak, že hlava, rozevřená náruč a rozkročené nohy jsou umístěny do cípů hvězdy. Možná je za tím také sen o člověku jako hvězdě. Podle Smaragdové desky připsané legendárnímu Hermovi Trismegistovi to, co je dole, je jako to, co je nahoře. Je to prostě obraz člověka, který není jen prach a popel, nýbrž má ve smyslu renesančního humanismu kosmické ambice. Leonarda zajímalo asi to, že na pentagramu zakresleném tradičně pěti liniemi máme bez složitého konstruování či proměřování každou úsečku rozdělenu podle zlatého řezu. Co ale říká výtvarné a duchovní dědictví autorům senátního návrhu?
Možná jde o další detaily, které zatím v návrhu zmíněny nejsou. Má se trestat hvězda rudá. Hvězda na špičce věže pražského hotelu Crowne Plaza (dříve Holiday Inn a ještě předtím Internacionál), přebarvená r. 1995 nazeleno, pravděpodobně povolena bude. Hle, příklad, jak se jednoduše a účinně vyrovnat s dědictvím totality!
Snad bude v konečné verzi novely trestního zákona stanoveno, které odstíny červené jsou rudé. Bude zakázán karmín, ale rumělka povolena? Uvažuje se také o zákazu nachu a purpuru? A je tu před českými zákonodárci další náročný problém: co třeba žlutá hvězda na rudém podkladu jako na státní vlajce komunistické Číny (kde je jich hned pět). To v návrhu zmíněno není. Um senátních kmetů a stařen je třeba zužitkovat pro blaho státu také při řešení otázky, zaniká-li černobílým zkopírováním rudé hvězdy její trestnost.
Lze doufat, že dlouhé rozpravy v konírně Valdštejnského paláce v Praze na Malé Straně, případně i doprovodné odborné semináře umožní dostatečně odlišit hvězdu trestnou od pěticípé hvězdy americké, která bude jistě nadále nejen povolena, ale i doporučena. Možná se ukáže potřebné doprovodit zákon seznamem povolených a zakázaných barev a tvarů. Policie a soudy musí mít vodítko, tedy kuchařku stanovující, za jaké grafické symboly koho zavřít a za které případně pochválit a ocenit.
Jak se dočítáme v návrhu, bude se trestat i srp a kladivo. Předpokládejme, že propagací hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů nebude vyobrazení srpů a kladiv v nabídkových katalozích železářství. Nelze přece narušovat jejich podnikání. Možná bude stačit, když se tyto dva symboly nedostanou do podezřelé blízkosti.
Připomínat, že srp a kladivo jsou především symboly dvou podob rukodělné práce, která i v globální informační společnosti vytváří hodnoty, je snad zbytečné. Stačí historické zneužití symbolu k jeho odmítnutí? Pokud ano, bude zakázán i kříž, symbol další totalitní ideologie, jejímž jménem se vedly kruté války a upalovali kacíři? Nebo stačí k beztrestnosti kříže to, že dnešní inkvizice už nevydává odsouzence k popravě, nýbrž následují jen vyhazovy z práce a společenské znemožnění? Nebo snad připustíme, že v tomto případě byl dávný, úctyhodný symbol zneužit? Kdyby snad přece nějaký radikál při dalším projednávání v parlamentu trestnost kříže (a případně i půlměsíce) opravdu navrhl, miliardové náboženské organizace spjaté s těmito symboly by se efektivně ubránily. Šlapat po mrtvole totalitní pseudosocialistické ideologie je nejen snadné, ale u slaboduchů lze za to získat pověst hrdinů a politické body.
Pokud senátoři a po nich poslanci opravdu zakážou srp a kladivo, bude snad nutno přerušit diplomatické styky s Rakouskem. Nelze přece dopustit, aby srp a kladivo na jeho státním znaku (v pařátech orla trhajícího řetězy údajné habsburské poroby) třeba na sídle ambasády ohrožovaly bezpečí a svobodu českých občanů.

Snad bude v konečné verzi novely trestního zákona stanoveno, které odstíny červené jsou rudé. Bude zakázán karmín, ale rumělka povolena? Uvažuje se také o zákazu nachu a purpuru?

Foto popis|

O autorovi| Ivan Štampach, Autor je religionista