Trestní o známení podepisovali na koleně

PRAHASenátoři Martin Mejstřík (Cesta změny) a Jaromír Štětina (Strana zelených) včera s velkým mediálním humbukem předali na policii dvě trestní oznámení. Jedno na neznámého pachatele a druhé na odpovědného redaktora časopisu Komunistického svazu mládeže (KSM) Mladá pravda.

Senátoři podávají trestní oznámení kvůli tomu, že podle jejich mínění KSM ve svém časopise údajně šíří třídní nenávist, třídní boj a myšlenky marxismu-leninismu, který je podle nich nejen nezákonný, ale mladé lidi může dovést až k terorismu.
Mejstřík se Štětinou si pro svou exhibici vybrali policejní služebnu ve Vlašské ulici v Praze 1, protože ji měli podle jejich slov prostě nejblíž. K hloučku novinářů přišli prakticky nepřipraveni a trestní oznámení pro policii podepisovali na koleně. Materiály měli nepřipravené i z toho důvodu, že původně chtěli podat trestní oznámení dle zprávy ČTK na KSČM a KSM, které ale jako právnické osoby nelze stíhat, a tak je na poslední chvíli předělávali.
Autoři ve zdůvodnění trestního oznámení mimo jiné citují větu z Mladé pravdy, ve které se hovoří o »trvalé platnosti zásad marxismuleninismu i pro dnešní situaci«. Tu pouze vytrhli z kontextu. Otištěna byla navíc již před necelými dvěma roky. Před kamerami pan Mejstřík pak tuto větu spojil s citáty z díla Vladimíra Iljiče Lenina Stát a revoluce, ze kterého v trestním oznámení mimo jiné účelově vybral: »…budeme bojovat za odstranění celého starého státního mechanismu tak, aby se vlády ujal sám ozbrojený proletariát.«
Vedení KSM proti trestním oznámením ostře protestuje a ve svém prohlášení mimo jiné uvádí, že »Mladá pravda, jako časopis KSM, je oficiálně registrovaným měsíčníkem«.
Štětina se také chlubil peticí na internetových stránkách www.zrusmekomunisty.cz, kde je k dnešnímu dni podepsáno již téměř 30 tisíc lidí. Přiznal ale, že se často setkává se stížnostmi lidí, kteří své jméno v petici najdou, aniž by ji kdy podepsali. »Taková jména se pak snažíme vymazat a danému člověku se omluvit,« řekl Štětina. Dodal, že tato petice nemá žádnou právní hodnotu. Má podle něj hodnotu pouze morální.
»Teprve deset tisíc podpisů na písemných arších budou právnicky platné materiály, se kterými budou moci zástupci petice vystoupit na slyšení v Senátu,« dodal Štětina. Nyní mají na písemných arších petice, tedy v »papírové podobě«, shromážděno prý asi 7 tisíc podpisů.