Tisková zpráva senátora Jaromíra Štětiny

Senátor Jaromír Štětina dnes dopisem požádal ředitele Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušana Navrátila o přezkum bezpečnostní prověrky přerovského státního zástupce pana Mgr. Radima Obsta

 

Senátor Jaromír Štětina dnes dopisem požádal ředitele Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušana Navrátila o přezkum bezpečnostní prověrky přerovského státního zástupce pana Mgr. Radima Obsta.

 

„Opoziční strany KSČM a ČSSD se s neobvyklou vehemencí snaží dehonestovat a svrhnout současnou vládu. Prostředkem k tomu jím jsou i napadání adekvátních procesních prostředků použitých Nejvyšším státním zastupitelstvím při výměně státních zástupců v kauze místopředsedy vlády Jiřího Čunka. Myslím, že veřejnost by měla znát veškeré informace, které se státních zástupců týkají,“ zdůrazňuje senátor Jaromír Štětina.

 

 

 

 

 

 

Pavla Hájková

tisková mluvčí senátora J. Štětiny

tel. 776742420

 

 

V Praze dne 20. 6. 2007

 

 

 

 

Příloha: dopis senátora Jaromíra Štětiny řediteli NBÚ

 

 

 

 

Vážený pan

Ing. Dušan Navrátil

ředitel

 

Národní bezpečnostní úřad

Na Popelce 2/16

150 06 Praha 5

 

 

Vážený pane řediteli,

 

ve shodě s § 101 Zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č.119/2007 Sb. si Vás dovoluji požádat o přezkum bezpečnostní prověrky přerovského státního zástupce pana Mgr. Radima Obsta.

Existuje důvodná pochybnost o tom, že držitel osvědčení fyzické osoby Mgr. Radim Obst nesplňuje podmínky pro jeho vydání. Tuto pochybnost vyjádřili na zasedání parlamentní Stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby dne 13. června 2007 bývalí důstojníci BIS, Vladimír Hučín a Petr Částečka. Poukazovali přitom na řadu svazků BIS, které zpracovávali při sledování problematiky politického extremismu a udělování bezpečnostních prověrek.

 

 

S přátelskou úctou

 

 

Jaromír Štětina

senátor

 

 

 

V Praze dne 20. 6. 2007