Tisková konference senátora Štětiny

Senátor Štětina na dnešní tiskové konferenci předložil novinářům důkazy v písemné i obrazové formě o tom, že se Česká strana sociálně demokratická a Bezpečnostní informační služba vměšovaly do činnosti orgánů činných v trestním řízení v Přerově.

Vyjádření senátora Jaromíra Štětiny na tiskové konferenci 12. listopadu 2007

Okresní státní zastupitelství a policie v Přerově a jiné severomoravské orgány činné v trestním řízení pracovaly na politickou objednávku.

 

Dělo se tak v letech 1999 a 2000, kdy byl důstojník BIS Vladimír Hučín postaven před soud na základě vykonstruovaných  obvinění  ze sedmi trestných činů.

 

Společný tým Bezpečnostní informační služby, okresního státního zastupitelství a okresní policie na přímý pokyn tehdejší sociálně demokratické vlády rozpracoval rozsáhlou diskreditační kampaň, která měla Vladimíra Hučína kriminalizovat a zničit. Sedm let trvalo, než se Vladimír Hučín před křivými obviněními obhájil, přestože se z něj snažili udělat blázna, teroristu a zloděje. Byl vyslýchán v kleci ve sklepě pankrácké věznice. Šikanován věčnými předvoláními a domovními prohlídkami. Vláčen tiskem a veřejně policií označován za zločince, bez ohledu na presumpci neviny. Ač nevinen, byl takřka rok držen ve vyšetřovací vazbě. Teprve vloni byl Vladimír Hučín soudy plně osvobozen. Navíc byl Ústavním soudem, navzdory snahám přerovského státního zastupitelství tomu zabránit, zbaven všech zbytkových trestů z doby totality a Ústavní soud jej prohlásil  za hodného úcty.

 

Požádal jsem parlamentní komisi pro kontrolu BIS, aby zjistila, jakým způsobem se podílela BIS na konstrukci falešných obvinění Vladimíra Hučína. Tato komise může zjišťovat, zda BIS porušuje zákon.  Může nahlížet do utajených relevantních svazků, na něž jsem komisi upozornil.

 

Svazky je možné rozdělit do dvou skupin. První skupina: svazky BIS s krycími jmény Silon, Špunt, Dýka, Hrob, Lípa aj. Autory dokumentů v těchto svazcích  jsou kpt. Vladimír Hučín a jeho bývalý nadřízený ing. pplk. Petr  Částečka, ředitel teritoriálního odboru  BIS Olomouc. Vladimír Hučín se v devadesátých letech zabýval především sledováním levicového extremizmu na severní Moravě a svazky obsahují důkazy o protiprávním poskytování bezpečnostních prověrek v orgánech činných v trestním řízení a o stycích KSČM a sociální demokracie na severní Moravě s nomenklaturními představiteli bývalého režimu, včetně pracovníků StB. Obecně řečeno obsah těchto svazků byl příčinou rozhodnutí odstranit Vladimíra Hučína. Druhá skupina svazků: Twist, Uhlí, Seliko. Tyto svazky vypovídají o součinnosti BIS s přerovským státním zastupitelstvím a přerovskou policií za účelem kriminalizace Vladimíra Hučína. Jejich jména jsou známá ze zasedání soudů s Vladimírem Hučínem.

 

Považuji za znepokojující, že tytéž orgány  činné v trestním řízení, které se pokoušely ve spolupráci se sociálně demokratickými špičkami kriminalizovat Vladimíra Hučína, řadu měsíců šetřily případ údajného úplatku, který měl přijmout  vsetínský starosta Jiří Čunek.  Svou dlouhodobostí, únikem informací ze spisů a dehonestační intensitou jsou si obě kauzy podobné.

 

 

Úryvek z odůvodnění osvobozujícího rozsudku soudce JUDr. Antona Bucheně během závěrečného přelíčení s Vladimírem Hučínem, které se konalo dne 21. dubna 2006 u Krajského soudu Ostrava pobočka Olomouc:

 

 

Snad se proti ničemu nezpronevěřím, když řeknu, že osobou Hučína se zabývala i vláda,ředitel BIS dostal přímo úkoly situaci řešit a to souviselo právě s tou nekázní, říkejme tomu nekázeň, protože nic jiného to z tohoto hlediska nemůže být, pokud to není trestný čin veřejného činitele, že musí být řešena. Samozřejmě nic neříkám nově a všem je známo, že

obžalovaný vystupoval naprosto veřejně, ty články, noviny, všechno je k dispozici, veškeré to že to monitorovala BIS je zřejmé, že tady je souhrnná zpráva, sto jedenáct stran, je třeba zdůraznit, veškeré články, ze všech tiskovin, veškeré rozhovory, které obžalovaný Hučín dával médiím. Čili nepochybně nějaký příslušný odbor BIS se tím zabýval a shromažďoval tyto poznatky a jsou zde k dispozici soudu. Takže ta činnost se monitorovala. Nicméně s tímto byla vyslovena nespokojenost, jak jsem konstatoval, až od nejvyšších vládních činitelů přes ředitele BIS a situace taky byla řešena.

 

 

 

Vyjádření Vladimíra Hučína ke sdělení JUDr. Antona Bucheně

 

Krátce poté, co soudce Krajského soudu v Olomouci JUDr. Anton Bucheň sdělil veřejnosti informaci o tom, že „osobou Hučín se zabývala vláda“, jsem osobně tohoto soudce po předchozí domluvě v prostorách budovy Vrchního soudu v Olomouci vyhledal s tím, abych do příslušného spisu nahlédl. Soudce mi ale sdělil, že příslušný spis u sebe nemá, že spis je v bezpečnostním trezoru na Krajském soudě v Ostravě. K tomu mi také uvedl, že ve spise je k této věci i výpověď vysokého důstojníka BIS, kterého blíže neidentifikoval.

 

 

 

Vladimír Hučín

 

 

 

6.listopadu 2007,  Přerov

 

 

 

Celý výrok osvobozujícího rozsudku JUDr. Antona Bucheně během závěrečného přelíčení s Vladimírem Hučínem z 21. dubna 2006 u Krajského soudu Ostrava

naleznete na tomto odkazu:

 

 

http://video.google.com/videoplay?docid=996958782973553478&hl=en

 

 

Na 1:06:39 naleznete úryvek z řeči JUDr. Bucheně přehrávaný na tiskové konferenci senátora Štětiny dne 12.11.2007, který začíná slovy: „Osobou Hučín se zabývala vláda“.