Tisková konference k pietní akci Obětem komunismu

Cílem tiskové konference, kterou svolali senátoři Jaromír Štětina a Martin Mejstřík, bylo blíže seznámit přítomné novináře s průběhem páteční pietní akce Obětem komunismu.

 

Martin Mejstřík uvítal hosty z Akademického klubu 48, Dr. Zdeňka Boháče a Ing. Jiřího Pokorného, účastníky tzv. studentského pochodu z února 1948. Dr. Zdeněk Boháč krátce popsal tehdejší události:

 

„My demokraticky smýšlející studenti jsme nebezpečí komunismu brzy prohlédli a snažili jsme proti němu bojovat. V předvečer 25.února, kdy Klement Gottwald na Staroměstském náměstí ohlásil převzetí moci lidem a vítězství komunismu, se vydalo na pochod asi 6000 studentů z Karlova náměstí na Pražský hrad. Ozbrojená policie čelo průvodu zastavila v Nerudově ulici a brutálně rozehnala.  Jeden z účastníků pochodu byl zde byl smrtelně zraněn. Následovalo velké pronásledování všech, kteří nesouhlasili s komunistickým režimem. Studenti i jejich rodiny byli po dlouhá léta perzekuováni, po 40 let museli snášet tzv. komunistický ráj.“