Svatováclavská orlice 2007

Jak už ohlásily tamtamy vítězného třetího odboje,na proslulém Zámečku byla letos poprvé udělena vyznamenání za vynikající výkony,objevy a smělé činy na obranu svobody volně kořistit,panovat a bohatnout na úkor slabých,bezmocných,nemocných a proskribovaných. Stalo se tak symbolicky o státním svátku české poplatnosti,které se také říká česká státnost,tj.o svátku svatého Václava,který první zbožně pochopil,že za místo v nové Evropě pod německou ochranou musí český kmen tvrdě solit.. Neméně symbolicky se novému vyznamenání dostalo staronového názvu Cena Svatováclavská orlice.
Ceny byly uděleny: Českému rozhlasu 6za nadstandardní službu pánům,kteří svůj někdejší personál sice před lety hodili na krk místní samosprávě,ale ta těm pánům přece slouží taky.
Jiřímu Čunkovi za odvážné a inspirativní konečné řešení romské otázky ve Vsetíně a napříště možná v celé Evropě.
Tomáši Julínkoviza rázné zatínání žíly u pytlíku zdraví národa.
České justici za mimořádnou vstřícnost,s jakou ochránila člena vlády podezřelého z korupce prostě tak,že uvěřila na slovo svědkovi,jemuž nelze věřit, ani když řekne,že sníh je bílý,a policejní vyšetřování na poslední chvíli rázně zarazila až bezohledně ke své pověsti.
Estrádním dialektikům Vladimíru Justovi a Janu Rejžkoviza obohacení žánru nekrologu o plivání na památku nebožtíků.
Ministerstvu kulturyza to,že se samo degradovalo na rozdělovnu peněz z kapsy daňových poplatníků,kde se přísně dbá,aby prostředky šly jen na církvilibé účely a podporu propagandistů svrchované tržní svobody,kteří sice tvrdí,že umění se nemá dotovat,ale bez grantů by sami nevyžili a dobrodiní trhu by nemohli nadále vychvalovat.
Miroslavu Kalouskoviza virtuozitu,s jakou obětavě zosobňuje zbožné svatouškovské pokrytectví, když prosazuje všeobecné ožebračování národa.
Klaunské dvojici Václav Klaus a Martin Bursíkza jedinečný dialog na téma globální oteplování..
Tomáši Klvaňoviza hrdinské nasazení v první, předem obětované linii obránců smyslu radarové základny v Brdech.
ODSza statečnost,s níž zrazuje své předvolební sliby a vysmívá se důchodcům,kteří ji volili,omámeni vidinou tisícikoruny měsíčně navíc.
Šimonu Pánkovi za patnáct let stále úspěšnějšího naplňování hesla Člověk v tísni,šéfové a štáby charity v balíku.
Vlastě Parkanovéza nedostižný pěvecký výkon vinterpretaci pohotově složeného kongeniálního plagiátu Dobrý den,,prapore hvězd a pruhů,jakož i za vlezecký výkon při kolportáži zmíněného veledíla až pod vrcholek moci.
Zdeňku Svěrákovi za nepřekonatelné herecké etudy v roli nezištného dobrodince,jehož hraje tak dokonale,že se zdá,jako by to vůbec nehrál.
Jaromíru Štětinovi za umění dokonalého zametení stop po výsadách,jichž požíval co prominentní novinář za zlé normalizační totality,,a po zvláštních konexích s mocí,která mu umožňovala dobrodružné výpravy do vzdálených zemí s neplánovaným hospodářstvím,zatímco zasloužilí disidenti úpěli na svých chatách a někteří i v kriminálech.
Pavlu Švandovi za historický objev,,že rudoarmějci vítězili,protože byli hnáni do útoků nadějí na kořistvpodobě hodinek a ještě i poháněni velitelským terorem,zatímco se dosud myslelo (a nerozpakovali se to šířit i pomýlení západoevropští levicoví intelektuálové),že jejich obětavost a odvahu i odhodlání diktoval hněv na okupanty,kteří jim povraždili rodiny,vypálili vesnice a města a přeživší mučili otrockou prací.
Kardinálu Vlkoviza obětavé strašení na české scéně,zejména v okolí svatovítské katedrály,a to ivjeho kmetském věku,kdy už je velice těžké skrývat faleš,licoměrnost a hrabivost.
S čestnou cenou Svatováclavská orlice je spojena symbolická odměna třicet stříbrných českých na stůl.