Studentská Olympiáda lidských práv

V budově Magistrátu hl. m. Prahy dnes proběhlo vyvrcholení Olympiády lidských práv. Tato prestižní studentská soutěž si klade za cíl rozvířit mezi mladými lidmi diskusi týkající se problematiky dodržování lidských práv.

Olympiáda lidských práv je organizována pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, dále nad projektem osobně převzal záštitu místopředseda vlády ČR a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg a předsedkyně PSP ČR Miroslava Němcová.

Cílem olympiády lidských práv je atraktivní formou zvýšit informovanost studentů středních škol a gymnázií o dané problematice, podporovat zájem mladých lidí poznávat, uvědomovat si a respektovat kulturní rozmanitost lidské společnosti a dále pak vysvětlit studentům důležitost obhajoby lidských práv pro všechny členy společnosti.

 

Jaromír Štětina, který měl tu čest zhostit se role předsedy porody, k soutěži dodal:

„Překvapilo mne zejména to, že se studenti v tak hojném počtu zajímají o lidská práva. Soutěže se v prvním kole zúčastnilo 460 studentů. To je velice důležité, že pro studenty „lidská práva“ nejsou prázdný pojem. Součástí soutěže bylo mimo jiné napsat esej. Studenti, kteří se dostali do nejužšího výběru, často rozvíjeli myšlenky na téma, jestli je možné žít ve světě bez válek. Všichni, kteří na toto téma esej psali, nějakým způsobem odůvodňovali, že války jsou přirozenou věcí pro lidstvo a v podstatě, že se musíme smířit s tím, že války vždycky byly a budou.“