Příspěvek Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu: Strategie EU vůči Íránu po jaderné dohodě

Europoslanec Jaromír Štětina vystoupil 24. října 2016 se svým příspěvek v rozpravě pléna Evropského parlamentu:

Vážené dámy, vážení pánové, zítra budeme společně

schvalovat zprávu o strategii EU vůči Íránu po jaderné dohodě. V bodu 12 hovoříme o íránském lidu. Apelujeme na EU, aby v zájmu zlepšení životních podmínek íránských občanů rozvíjela hospodářskou spolupráci s jejich zemí.

Já bych rád apeloval na to, abychom na íránské občany mysleli prvotně v jiných ohledech. Opětovné navázání vztahů musí na íránské straně představovat příležitost a přínos nejenom pro vládní garnituru a byznys, ale také a především pro politické vězně. Pro obyčejné lidi, jejichž příbuzní byli v posledních letech nespravedlivě popraveni. Pro nejbližší těch, kteří jsou k podobnému trestu nespravedlivě odsouzeni nyní. Obávám se, že pokud je naším partnerem země, jež má nejvyšší počet poprav na hlavu na světě, vyplatí se být velmi obezřetní.

A nyní mi, dámy a pánové, dovolte, abych mluvil anglicky.

I want to commemorate 30 000 political prisoners in Iran who were murdered between August and October 1988. This is a crime against humanity that has remained unpunished. Those who committed those crimes are still at the top of the regime. Therefore, colleagues, please support the amendments to this report.