Štětinova komise chce mít do dubna jasno

PRAHA, 27. 12. 2007

Senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM chce být se svou prací hotova do konce dubna příštího roku. Závěrečnou zprávu chce vypracovat podle předsedy komise JaromíraŠtětiny (za Stranu zelených) ještě před květnovým sjezdem KSČM, který určí politiku strany na další čtyři roky.
Komise si dala za cíl prozkoumat, zda komunistická strana dodržuje zákon o sdružování v politických stranách a je v souladu s ústavou. Podle ní totiž politické strany mají respektovat základní demokratické principy a odmítat násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů. Prohlášení některých představitelů KSČM s tím ale podle komise nejsou v souladu.
Jako protiústavní komise označila podle Štětiny například únorový projev předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. Šéf komunistů tehdy na zasedání ústředního výboru KSČM vyzval k návratu k marxismu a Vladimíru Iljiči Leninovi, chválil reálný socialismus a uvedl, že by se komunisté mohli postavit »do čela eventuálních revolučních procesů«. Revoluce podle Lenina spočívá v ozbrojeném, násilném převzetí moci, připomněli členové komise.
Filipovým projevem se zabývali detektivové z protiextremistického oddělení, případ ale odložili. Opírali se mimo jiné o posudek Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, podle něhož Filip »přímo ani v dokazatelných náznacích nehlásá národnostní, rasovou, náboženskou nebo třídní nenávist či zášť vůči jiným osobám«.
Štětina nicméně Filipovy výroky označil za argument pro to, aby závěr komise mohl vyznít v tom smyslu, že má být KSČM rozpuštěna. Závěrečná zpráva komise má mít dvě desítky kapitol. Má popsat postoje KSČM ke zločinům komunistického režimu nebo personální propojení s předlistopadovou Komunistickou stranou Československa a tehdejší tajnou policií.
Komise chce také analyzovat programové dokumenty KSČM, její vztahy »k jiným levicovým extremistickým hnutím« a postoje k návrhům na zmírnění křivd a odškodnění obětí komunistického režimu v letech 1948 až 1989. Komunisté budou mít sjezd 17. a 18. května v Hradci Králové