Štětina: KSČM před soud! Kolaboruje s Kremlem

Praha – Europoslanec Jaromír Štětina žádá v otevřeném dopise premiéra Bohuslava Sobotku k netradičnímu kroku. Chce po něm, aby nechal vypracovat žalobu na komunistickou stranu. Politik požádal v úterý dopisem předsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby nechal vypracovat návrh správní žaloby na KSČM. „Europoslanec Štětina se přitom odvolává na dosud platné usnesení Senátu PČR č. 511 ze dne 30. října 2008, v němž se Senát domnívá, že KSČM porušuje Ústavu ČR a zákony České republiky,“ píše se doslova v tiskové zprávě, kterou zveřejnil na Facebooku. „Komunistická strana Čech a Moravy se stala frontmanem českého kolaborantského prokremelského hnutí, což je výrazným ohrožením bezpečnosti našeho státu a dalším porušením ústavních principů naší země,“ vysvětluje Štětina, co ho přimělo k takto rázné akci. Kopie dopisu, který europoslanec zaslal Bohuslavu Sobotkovi: Vážený pane předsedo vlády, Senát Parlamentu České republiky ve svém 511. usnesení ze dne 30. října 2008 vyjádřil podezření, že Komunistická strana Čech a Moravy porušuje Ústavu a zákony České republiky. Senát PČR se domnívá, že by toto podezření měl prověřit Nejvyšší správní soud. Toto usnesení Senátu PČR je stále platné, proto si Vás dovoluji, vážený pane předsedo vlády, požádat, abyste inicioval usnesení Vlády ČR, které by příslušným ministerstvům vydalo pokyn ke zpracování správní žaloby na KSČM. Obracím se na Vás, pane předsedo vlády, právě v této době, kdy se Komunistická strana Čech a Moravy stala frontmanem českého kolaborantského prokremelského hnutí, což je podle mého názoru výrazným ohrožením bezpečnosti našeho státu a dalším porušením ústavních principů naší země. S přátelskou úctou Jaromír Štětina