Štětina: Jihovýchodní Evropa na cestě do EU

EP dnes bude posuzovat vývoj v zemích bývalé Jugoslávie projednáním a schválením tzv. zpráv o pokroku. Jedná se o součást procesu rozšiřování, do něhož jsou v současné době zapojeny všechny země bývalé Jugoslávie. Srbsko a Černá hora mají status státu jednajícího o přistoupení k EU, Makedonie má status kandidátského státu čekajícího na zahájení jednání o přistoupení k EU a Kosovo a Bosna a Hercegovina mají status státu, kterému byla přislíbena perspektiva členství v EU. „Oblast západního Balkánu je z hlediska EU mimořádně strategicky důležitá. V souvislosti s nárůstem nepředvídatelnosti chování Ruska a středoasijských autoritativních režimů se země bývalé Jugoslávie stávají stále důležitější součástí plánů EU na zajištění bezpečnosti energetických dodávek, která je důležitá pro stabilitu evropské ekonomiky“, uvádí k tomu europoslanec J. Štětina, člen zahraničního výboru EP, podle kterého zprávy o pokroku bývalých jugoslávských republik obsahují vyvážené hodnocení jejich snahy přiblížit se standardům EU. „Oceňuji, že ve zprávách nechybí ani kritické připomínky, které se v případě Černé hory týkají svobody tisku, v případě Srbska uplatňování práv menšin, v případě Makedonie svobody tisku, vyjadřování a nezávislosti soudnictví. V případě Kosova za největší problém považuji vážná podezření z korupce mířící na policejní a správní misi EU EULEX, která má pomoci s budováním soudního a správního systému v Kosovu. Za znepokojivý považuji rovněž současný nárůst počtu obyvatel Kosova, kteří pouští svou zemi a odchází do EU.