Starý Senát se loučil obviněním KSČM

PRAHA – Nejvyšší správní soud by měl na návrh vlády posoudit činnost KSČM, protože existují důvodná podezření, že tato strana porušuje ústavu a zákony.
Včera se takto usnesl Senát 30 hlasy z 38 na základě závěrů své dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM. Nejvyšší správní soud může z podnětu vlády takovou stranu zrušit.
Usnesení prošlo především hlasy ODS, kdy ho podpořilo 23 senátorů a zdrželi se Jaroslav Kubera a Daniela Filipiová. Posoudit činnost komunistů chtějí také lidovci Petr Pithart a Josef Kalbáč, dále 4 z Klubu otevřené demokracie a jeden ze SNK.
Tři přítomní soc. dem., a to Jiřina Rippelová, Jiří Lajtoch a Božena Sekaninová, se zdrželi. Proti hlasovali dva komunisté. Třetí, Václav Homolka Právu tvrdil, že hlasoval také proti, i když na sjetině výsledků stálo, že se zdržel.
Senát se včera naposledy sešel v sestavě vzešlé z minulých voleb. Těžko říci, jak by dopadlo hlasování v novém složení, kdy ČSSD posílila z 13 na 29 mandátů. Podle předsedy komise Jaromíra Štětiny KSČM soustavně a opakovaně porušuje zákon o politických stranách a ústavu, o čemž existuje podle něj 76 indicií obsažených v 21 kapitolách závěrečné zprávy komise. „To, co komise předkládá, je snaha o to, aby právo fungovalo,“ prohlásil. Argumentoval, že KSČM neodmítá násilí jako prostředek k dosažení svých cílů, naopak se hlásí ke Komunistickému manifestu i k únoru 1948. Navíc tvrdí, že je formálně stále organizační složkou bývalé KSČ, a zpochybnil také registraci KSČM.
„I kdyby se česká vláda v tomto momentě rozhodla, že vyslyší náš návrh a dá to k Nejvyššímu správnímu soudu, tak narazí na českou justici,“ prohlásil člen komise Martin Mejstřík.
Na číslech dokladoval, kolik soudců je svázáno svým členstvím v KSČ. „V roce 2008 máme v české justici ještě stále 30 procent soudců, které svazuje členství v KSČ, této zločinné a zavrženíhodné organizaci,“ zdůraznil.
Nevynechal ani předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu, který byl, jak řekl, kandidátem KSČ.
Před hlasováním vyjádřil víru, že dekomunizace společnosti bude pokračovat. „Nelze tento balvan tlačit před sebou,“ prohlásil Mejstřík.