Starostové žádají od EU právní záruky proti diskriminaci

Starostové sdružení ve vznikajícím celostátním hnutí „STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ“ protestují proti diskriminačním pravidlům při rozdělování státního rozpočtu obcím a městům. Stát totiž největším městům přispívá na občana až 35 tis. Kč, zatímco občany menších měst a obcí oceňuje pětkrát méně. Starostové déle kritizují, že takový rozdíl je neodůvodněný. Ministerstvo financí si proto nechalo vypracovat analýzu financování samospráv, která upozornila na závažné finanční problémy na straně menších měst a zejména obcí, jimž se nedostává ani zdrojů na obnovu stávajícího majetku. Starostové proto volají po změně zákona a odvolávají se na praxi okolních států. Rozdíl mezi Bratislavou a slovenskými obcemi činí přitom 2,5 násobek, Vídeň a rakouské obce dělí 2,25násobné zvýhodnění.

 

Představitelé nového politického hnutí Starostové a nezávislí žádají, aby stát rozdíly vyrovnal na evropskou úroveň. „Nevznášíme na stát žádné nové finanční nároky. V krizi se musí všichni uskromnit. Chceme však, aby se balík peněz směřovaný všem samosprávám rozdělil podle spravedlivých kritérií,“ prohlásil lídr zlínských Starostů a nezávislých Petr Gazdík, starosta obce Suchá Loz. Starostové uznávají, že Praha sice má největší výdaje na občana, ovšem ty mají být oproti nejmenším sídlům „jen“ 2,5 vyšší. „Proto nechápeme až pětinásobné zvýhodnění občanů Prahy,“ doplnil Gazdík a podotkl, že se již při loňské srpnové výměně židlí s pražským primátorem Bémem shodl na potřebě nalezení systému při dělení daňových příjmů státu.

 

Nezávislí starostové tvrdí, že současná úprava diskriminuje všechny města a obce do 100 tis. obyvatel. Čtyři největší města s 20% obyv. získávají z rozdělovaných daňových příjmů státu 53%, zbylá většina 80% občanů „soutěží“ jen o 47% prostředků státního rozpočtu. Na novém přerozdělení mají vydělat i téměř všechna krajská města jako např. České Budějovice, Liberec nebo Zlín. To vítá senátorka Soňa Paukrtová, která vznik celostátního hnutí podporuje. „Řadu let jsem se ve funkci místostarostky Jablonce nad Nisou narážela na nevůli státních orgánů změnit financování samospráv, na které doplácejí i města těsně pod 100 tis. obyvatel. Máme společné oprávněné požadavky na změnu,“ prohlásila.

 

Někteří starostové však již déle čekat nechtějí. Starostka obce Chýně u Prahy,Věra Kovářová, zvažuje právní kroky na obranu občanů své obce. „Hlavní město je od nás jen šest kilometrů a přitom naše obec získává na své občany pětkrát méně peněz. Nemůžeme pak ufinancovat základní služby pro občany, zajištění provozu školy, vodovodu, opravu přestárlé a nevyhovující kanalizace. Přitom i naši občané platí řádně daně a mají nárok na obdobný rozsah veřejných služeb,“ stěžuje si starostka Kovářová, která hodlá občanům Chýně předložit návrh ochranu jejich nároků u Ústavního soudu. Návrh nemá směřovat proti ministerstvu financí, ale vůči Parlamentu. „Ministr Kalousek je první, kdo se problémem začal odpovědně zabývat. Na vině jsou především poslanci,“ podotýká Kovářová.

 

Starostům chybí záruky ochrany u orgánů Evropské unie. „Podle vyjádření právních expertů nelze náš špatný zákon překlenout na poli evropského práva. EU přitom staví na zásadách decentralizace a přenášení pravomocí co nejblíže občanům. Jde o deklarace, účinný nástroj samosprávám chybí,“ podotýká senátor a starosta města Boží Dar, Jan Horník. Starostové proto chtějí kandidovat v červnových volbách do Europarlamentu. Vést je má senátor Jaromír Štětina, kterého si vybrali pro jeho zkušenosti s mezinárodní diplomacií. „Nabídku jsem přijal, protože jsme se dokázali shodnout na programu. Nechceme Evropu soupeřících národních států, ale jejich spolupráci,“ uvedl senátor, který se označuje za eurooptimistu. „Starostové dobře vědí, jak evropské peníze pomáhají a věří ve společnou a nikoli roztříštěnou Evropu,“ upozorňuje Štětina.

 

Jím vedená kandidátka má prosazovat silnou pozici Evropy v globálním světě, strategii energetické bezpečnosti, zahrnující diverzifikaci energetických zdrojů, ale také podporu jaderné energetiky. Krom zajištění právních garancí samosprávám evropským právem Starostové a nezávislí usilují o snížení administrativní náročnosti čerpání evropských peněz. Rozpočet EU pro období 2013 až 2018 budou schvalovat právě letos zvolení poslanci. „Paroubkova vláda schválila pro čerpání evropských peněz 24 operačních programů, když čtyřikrát větší Rumunsko si vystačí s jedenácti. Z administrativní složitosti těží především zprostředkovatelské agentury. Tuto naši neblahou praxi chceme změnit,“ uvedl Štětina.

 

Podporu hnutí Starostové a nezávislí již vyjádřila například Hana Marvanová, bývalá předsedkyně Akademie věd Helena Ilnerová anebo bývalý pražský primátor Jan Kasl. Kdo obsadí další místa na kandidátce, chtějí představitelé vznikajícího hnutí zveřejnit v průběhu března. Nemá to být nikdo z reprezentantů hnutí. „První pětici obsadí odborníci, my chceme vyslat do Evropy dobrou vizitku naší země, ne získat pro sebe nějaký osobní prospěch. Naše hnutí chce ovlivnit celostátní politiku a evropské volby mohou dát dobrý signál veřejnosti,“ uzavřel starosta Gazdík. Svůj první sněm bude hnutí konat již 19. února v Průhonicích u Prahy, kde si zvolí své celostátní orgány.

 

 

Více informací:

 

Jaromír Štětina, senátor a lídr kandidátky                    602560702           stetinaj@senat.cz

 

Mgr. Petr Gazdík starosta obce Suchá Loz                   605 707 757         starosta@suchaloz.cz

V říjnu 2008 zvolen jako lídr nezávislých starostů do Zastupitelstva Zlínského kraje. Na konci srpna 2008 přiměl Pavla Béma k vzájemné výměně křesel primátora a starosty, kdy si pražský primátor vyzkoušel řídit obec s malými příjmy a starosta Gazdík zase na oplátku na týden primátorské křeslo.

 

Ing. Jan Horník  senátor, starosta města Boží dar       603 472 670         hornik@bozidar.eu,horníkj@senat.cz

V říjnu 2008 zvolen jako lídr kandidátky nezávislých komunálních politiků „Alternativa pro kraj“ do Zastupitelstva Karlovarského kraje.

 

Ing. Jana Juřenčáková senátorka za hnutí Nezávislí starostové pro kraj  605 736 711jana@jurencakova.cz

Dříve starostka obce Rokytnice na moravsko-slovenském pomezí. Členka komise ministerstva financí pro změnu pravidel financování samospráv.

 

Mgr. Soňa Paukrtová, předsedkyně Klubu otevřené demokracie 602 479 594paukrtovas@senat.cz

Působila rovněž jako místostarostka Jablonce n. Nisou. Senátorkou zvolena v r. 2000 aopakovaně v r. 2006.

 

Martin Půta starosta města Hrádek n. Nisou                602 490 016         puta@hradek.cz

V říjnu 2008 zvolen jako lídr hnutí Starostů pro Liberecký kraj do Zastupitelstva Libereckého kraje.

 

Ing. Věra Kovářová, MIM. , starostka obce Chýně u Prahy        739 421 515         ou@chyne.cz

V říjnu 2008 zvolena zastupitelkou za nezávislé starosty do Zastupitelstva Středočeského kraje.

 

Edita Nezvalová, organizační manažerka       604 345 806         info@nezavislistarostove.cz

 

Programové směřování hnutí

–          Cílem činnosti hnutí je vytvoření optimálních podmínek pro život občanů v právním a fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu a uplatňuje princip subsidiarity. Hnutí chápe výkon veřejných funkcí jako službu občanům při uplatňování demokratických pravidel vládnutí a veřejné správy. Ve svém programu hnutí usiluje o vyvažování oprávněných zájmů všech společenských skupin s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce, solidaritu společenství občanů a zasahování veřejné moci pouze v těch případech, kdy jde o účelný a nezbytný výkon svěřené moci.

–          Hnutí prosazuje obnovu demokratických hodnot, jako jsou svoboda, rovnost, právní stát, ve společnosti. Požadavkem je omezení byrokracie, zasazení se o decentralizaci výkonu veřejné moci. Hnutí vyžadujeprůhlednost veřejného života, potírání korupce a zneužívání získané moci. Hnutí usiluje o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů avymahatelnost práva. Hnutí odmítá veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti.

–          V otázkách dotýkajících se národního hospodářství, ekonomie a sociální politiky prosazuje hnutí principy individuální odpovědnosti občanů, jejichrovných šancí a hájí tržní principy s nezbytným sociálním akcentem a nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Zásadní programovou prioritou je hnutí je kvalitní vzdělávací systém a investice do vědy. V oblasti fiskální prosazuje vyrovnané hospodaření s veřejnými prostředky, provedení nezbytných reforem důchodových a sociálních.

–          Z hlediska evropské integrace hnutí přispívá k posilování proevropského směřování České republiky a zajištění důstojného a respektovaného místa naší země ve světě.

–          Hnutí bude usilovat o upřednostňování osobní odpovědnosti kandidátůpřed stranicky ovlivňovanou odpovědností kandidátů ve spolupráci s partnerskými politickými stranami.

–          Do státní a veřejné správy bude hnutí prosazovat osobnosti – schopné, zodpovědné a sebevědomé občany, kteří dokáží převzít odpovědnost sami za sebe, rodinu, obec, kraj, stát a život budoucích generací a výsledky jejich práce a činnosti svědčí o nabytých zkušenostech.

–          Hnutí svým působením hodlá rozvíjet kulturu mezilidských vztahů, hájílidský život jako nezpochybnitelnou a nejvyšší hodnotu, prosazuje ochranu životního prostředí pro zachování budoucím generacím a ochranu tradic a základních morálních zásad.

 

Programová témata hnutí Starostové a nezávislí pro volby do Evropského parlamentu

 

  1. Evropské prostředky pro rozvoj obcí a měst, realizaci vhodných záměrů, méně byrokracie, ochrana obcí a měst na evropské úrovni (Evropská charta místní samosprávy není bezprostředně v ČR právně vynutitelná, je třeba obrátit pozornost EU i na její vztah k obcím a městům)

 

  1. Bezpečnost Evropy – vnější a vnitřní (vč. energetické bezpečnosti – diverzifikace zdrojů, podpora jaderné energetiky), důležitost Europolu pro potírání organizovaného zločinu, odmítání politického extremismu a společný postup EU proti teroru a násilí

 

  1. Ekonomická konkurenceschopnost Evropy (silná pozice EU na globálním trhu, ekonomika založená na investicích a inovacích), odstranění zbytečných bariér, podpora nezávislosti Evropské centrální banky, otázka nezbytnosti zásahů vlád a komise EU do volného působení sil v ekonomice (v současné finanční krizi je třeba přiznat důležitost některých opatření)

 

  1. Sbližování starých a nových členských států EU (odbourávání bariér obchodu, volného trhu – především služeb), silná role soudní judikatury Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku

 

  1. Silná pozice EU na mezinárodní scéně (vytvoření jednotné pozice EU k Ruské federaci)

 

  1. Ochrana životního prostředí – je jedním z nesporných evropských témat, na rozdíl od ekologického fundamentalismu bude pozice hnutí spočívat na zásadě šetrnosti.