Spějeme k fašismu?

Návrh novely trestního zákona zakazující používání fašistických a komunistických symbolů ve čtvrtek odolal v Senátu návrhu na zamítnutí. Senátoři ho po chvílemi dramatické rozpravě vrátili k dalšímu projednání v ústavně-právním výboru a výboru pro lidská práva. Propagování totalitních hnutí by podle novely mělo být trestáno až osmi lety vězení, za používání hákového kříže nebo zkříženého srpu a kladiva by mohly hrozit až tři roky žaláře. (Novinky.cz, 20. září 2007)

Ilustrovaný encyklopedický slovník, ACADEMIA, Praha 1980:
Fašismus [it. fascio, svazek, spolek], nejreakčnější polit. produkt období imperialismu. Představuje nezastřenou teroristickou diktaturu monopolistické burž. i její krajní a poslední prostředek k potlačení rev. děl. hnutí. (…) Fašismus využívá radikalizace mas vyvolané vleklou krizí kap. a neschopnosti burž. dem. režimu řešit tuto krizi vlastními prostředky. V zájmu zachování kap. jsou konzervativní i reformistické strany k fašist. silám „neutrální“ nebo je přímo či nepřímo podporují v boji proti děl. hnutí. Dochází k omezování dem. svobod, perzekuci děl. hnutí a pokrokových sil. Ve vhodném okamžiku uchvacují fašist. pohlaváři státní moc pučem. Sociální základnu f. tvoří krizí proletarizovaná maloburž., obávající se jak velkokapitálu, tak socialismu, získávaná fašistickou sociální demagogií o třídním smíru, „silném státu“, „pořádku“, „blahobytu“, šovinistickými a rasistickými hesly. (…) F. nepřestal být ani po 2. svět. válce zálohou imper. v jeho boji proti rev. silám; za podpory USA vznikaly a existují fašist. režimy v Lat. Americe (Chile), Africe a Asii. V souvislosti s nynějším prohloubením všeob. krize kap. sílí fašist. tendence i v rozvinutých kap. státech.“

Fašistickými metodami proti komunistickému hnutí, a „aby se neřeklo“, i proti původní fašistické symbolice a heslům?!
Novinky.cz, 20. září 2007:
Návrh novely trestního zákona zakazující používání fašistických a komunistických symbolů ve čtvrtek odolal v Senátu návrhu na zamítnutí. Senátoři ho po chvílemi dramatické rozpravě vrátili k dalšímu projednání v ústavně-právním výboru a výboru pro lidská práva. Propagování totalitních hnutí by podle novely mělo být trestáno až osmi lety vězení, za používání hákového kříže nebo zkříženého srpu a kladiva by mohly hrozit až tři roky žaláře.
Novela trestního zákona má výslovně zakázat nejen propagaci nacismu, ale i komunistického hnutí a komunistických symbolů. Novelu předložili senátoři Martin Mejstřík (za Cestu změny), Jaromír Štětina (SZ), Richard Sequens (bezp.), Josef Novotný (SNK-ED) a Jan Horník (bezp.). Nutnost schválení novely její autoři zdůvodnili tím, že projevy pravicových extremistických hnutí jsou stále častěji trestně stíhány, zatímco propagace levicového extremismu zůstává beztrestná.

Senátor ODS vyčetl Štětinovi členství v KSČ
Debata v Senátu ale naznačila, že zastánci novely to s jejím dalším prosazováním nebudou mít jednoduché. Komunistům a sociálním demokratům se sice nepodařilo předlohu zamítnout, v jejich snaze je ale podpořili i někteří občanští demokraté.
„Zatímco já jsem seděl v komunistickém vězení, tak kolega Štětina byl členem Komunistické strany Československa,“ prohlásil senátor ODS Jaromír Volný. Reagoval tak na předchozí Štětinovu řeč.
Dalšímu ze spoluautorů Mejstříkovi zase Volný připomněl údajné předlistopadové členství v předsednictvu Městské vysokoškolské rady Socialistického svazu mládeže (SSM).

Volný: novela je protiústavní, proti komunistům se mělo bojovat dříve
Volný s odkazem na starší stanovisko Ústavního soudu mimo jiné uvedl, že novela je ve své současné podobě protiústavní. Štětina pak citoval i řadu jmen veřejně známých lidí, kteří podepsali petici Zrušme komunisty a kteří podle něj nechtějí nic protiústavního. „Řeknu vám, co těch 74 000 českých občanů požaduje. Oni totiž říkají, že tolik a tolik let po listopadu komunisté znovu usilují o získání moci, aniž by alespoň vyjádřením lítosti a omluvou přispěli k tomu, aby se náš národ vyrovnal se svou komunistickou minulostí,“ řekl Volnému.
Senátor ODS se ale proti jeho projevu ohradil. Uvedl, že za předlistopadového režimu byl ve vězení za pobuřování proti tehdejšímu SSSR. Štětiny se řečnicky dotázal, zda si nemyslí, že pokud jde o boj proti komunismu, je už „po sezóně“.

Senátor KSČM zpochybnil petici na podporu novely
Proti novele se v rozpravě vyslovil také komunistický senátor Vlastimil Balín. Petici na podporu novely podle něj sice podepsalo přes 70 000 lidí, KSČM má ale 80 000 členů a „téměř jeden milión sympatizantů“.
„Budeme je kriminalizovat? Za co? Za to, že věří ideálu sociální a spravedlivé společnosti?,“ uvedl Balín. Zpochybnil rovněž pravost některých podpisů pod peticí. Předlohy se naopak zastal Josef Pavlata z ODS. „Komunismus včetně jeho všech doprovodných znaků je obrovské zlo, pravděpodobně největší, které jsme my, jak jsme tu, mohli poznat,“ řekl. Se zlem se podle něj musí bojovat.

Senát už podobný zákon schválil
Senát již obdobný zákon schválil v minulém volebním období, v roce 2005. Sněmovna ho ale hlasy komunistů a většiny přítomných sociálních demokratů odmítla. Původní návrh senátora Martina Mejstříka a Jaromíra Štětiny směřoval proti všem extremistickým názorům, které by mohly ohrozit demokratický řád. Neměl být namířen proti existenci KSČM jako strany, ale měl ji donutit k přizpůsobení moderním levicovým proudům.
Novou předlohu senátoři projednávali teprve v prvním čtení.

Novela zakazující propagaci nacismu a komunismu:
Novela počítá s tím, že za podporu nebo propagaci komunistické, nacistické či jiné podobné ideologie by hrozilo až osm let vězení. Až tři roky by hrozily tomu, kdo by schvaloval či zpochybňoval nacistickou, komunistickou nebo jinou genocidu. Rovněž až na tři roky do vězení by soud mohl poslat člověka, který by veřejně projevoval sympatie těmto hnutím tím, že by užíval, vystavoval nebo šířil jejich symboly, „jako je zejména hákový kříž, symbol SS, šipkový kříž, srp a kladivo, pěticípá rudá hvězda“. Stejný trest by měl hrozit i za hajlování.
Fašizace společnosti probíhá skrytě, pod heslem boje I PROTI FAŠISMU!
Lidé, bděte! (Julius Fučík)