Speciální komise na posuzování KSČM

Tereza TOMÁŠKOVÁ, moderátorka
——————–
Senát ustavil speciální komisi, která bude posuzovat, jestli Komunistická strana Čech a Moravy dodržuje zákon o sdružování v politických stranách a je v souladu s ústavou. Do jejího čela si senátoři zvolili zástupce Strany zelených Jaromíra Štětinu. Ten vznik komise navrhl a byl i jediným kandidátem na předsedu. Jak ale připomíná, komise nemá žádné faktické pravomoce, jak proti KSČM případně zakročit. Může dát jen podnět prezidentovi nebo vládě, aby její případné rozpuštění navrhl Nejvyššímu správnímu soudu. Osobně se domnívá, že pro takový postup důvod je. „Nynější komunistická strana jako nástupnice KSČ ústavu porušuje, a proto do našeho politického systému nepatří.“, zdůrazňuje Štětina.

Jaromír ŠTĚTINA, předseda komise, senátor za Stranu zelených
——————–
Nikdy se nezřekla násilí Komunistické strany Československa. Vezměte si poslední dokumenty šestého sjezdu, které ještě platí, a tam je jasně napsáno: „My se omlouvat nebudeme.“ A já jsem nenašel nikde, že by byly odsouzeny zločiny KSČ. Co se týče do budoucna, tam je to samozřejmě skryto v tom, že považují za základní pilíř své činnosti, zdůrazňuji praxe, učení Karla Marxe. To je jedna výzva k násilí a použití zbraní za druhou.

Tereza TOMÁŠKOVÁ, moderátorka
——————–
Senátor za KSČM Vlastimil Balín se obává, že horní komora parlamentu a senátor Štětinase míchají do činností, které spíše přísluší orgánům činným v trestním řízení.

Vlastimil BALÍN, senátor za KSČM
——————–
Když jsem poslouchal kolegu Štětinu, tak se obávám, že on se snaží vystupovat v té jediné roli vyšetřovala, státního zástupce, soudce a nakonec vykonavatele trestu a při schvalování této záležitosti u dotyčného v Senátu, tak se mi zdálo, že to bylo obráceno. Že ten první gard bylo nejdřív toho vykonavatele trestu.