Slovanské národy dnes: Rusové

Pro studenty Katedry slovanských jazyků Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni uspořádal dnes Jaromír Štětina besedu na téma Rusové.

Jaromíra Štětiny, který řadu let pracoval v Rusko jako novinář a válečný korespondent, se studenti ptali především na současné dění v Rusku a jeho vztah k České republice v souvislosti s nadcházející návštěvou prezidenta Putina.