Senátorský Klub otevřené demokracie odmítá snahu o falšování našich moderních dějin

Senátorský Klub otevřené demokracie odmítá snahu o falšování našich moderních dějin

 

 

 

Sociální demokraté převzali komunistickou argumentaci a tvrdí, že režim před listopadem 1989 nebyl totalitní. Je to zřejmé z jejich návrhu na zrušení Ústavu pro studium totalitních režimů,  podaného Ústavnímu soudu. Parlament České republiky letos po obsáhlé diskusi jasně vymezil dobu komunistické totality na období únor  1948 až prosinec1989 a zákon o zřízení Ústavu přijal. Snaha vyjmout dobu normalizace a sovětské brutální okupace ze zákonné normy je zřejmým pokusem o likvidaci vědecké instituce a o falšování našich moderních dějin.

 

 

 

Za Klub otevřené demokracie:

 

Jan Horník

Martin Mejstřík

Soňa Paukrtová

Richard Sequens

Karel Schwarzenberg

Jaromír Štětina

Jiří Zlatuška

 

 

 

V Praze dne 28. prosince 2008

 

 

kontakt:

Pavla Hájková

tisková mluvčí senátora Jaromíra Štětiny, místopředsedy KOD, tel. 776742420