Senátoři Schwarzenberg a Štětina odmítají obvinění běloruské televize

Senátoři Schwarzenberg a Štětina odmítají obvinění běloruské televize z vměšování do vnitřních záležitostí jiných států a z podpory čečenských teroristů.

Běloruská televize v neděli 22.1.2006 v programu „V centru pozornosti“ uvedla, že Štětina jako válečný korespondent pod zástěrkou práce pro informační agenturu finančně podporoval čečenské teroristy. Senátor Schwarzenberg se pak podle běloruské televize vměšoval na Kubě do vnitřních věcí cizího státu.

„Na Kubu jsem jel, abych zjistil, jaká situace tam opravdu je. Vedl jsem informační rozhovory s různými osobami, abych si udělal objektivní názor; do ničeho jsem se nevměšoval. Kuba i Bělorusko však očividně považují pokusy o zjišťování pravdy za podvratnou činnost,“ říká Karel Schwarzenberg.

„Tvrzení běloruské  televize je zřejmě rutinním výrobkem běloruské KGB. Je to účelová lež, která má ospravedlnit odmítnutí našich vstupních víz. Čečenský terorismus se mi příčí stejně, jako  státní teror ruské armády na Severním Kavkazu. Nesmyslná konstrukce tajných služeb má také zakrýt bezprecedentní genocidu, které je čečenský národ vystaven,“ říká Jaromír Štětina.