Senátoři dávají trestní oznámení na KSČM za hlásání třídní zášti

(doplněny podrobnosti a reakce mluvčí KSČM ve 3. a 4. odstavci)

PRAHA 6. dubna (ČTK) – Senátoři Martin Mejstřík (za Cestu změny) a Jaromír Štětina (zaStranu zelených) se rozhodli podat na KSČM a Komunistický svaz mládeže trestní oznámení za hlásání třídní zášti. Mejstřík dnes ČTK řekl, že oznámení se týká mimo jiné časopisu mladých komunistů Mladá pravda s podtitulem „Za antiimperialistickou solidaritu, mír a přátelství“.

„V těchto časopisech, které jsou volně prodávány a zcela svobodně distribuovány na veřejných místech, se vyzývá k třídnímu boji, ke svržení demokratického režimu, k použití síly, k použití třídního boje, odvolává se na teroristickou část marxisticko- leninského učení, na leninismus,“ uvedl Štětina.

Rozhodnutí obou senátorů je podle mluvčí KSČM Moniky Hoření plně v intencích jejich plánů proti KSČM. „V žádném případě naše strana nepřekračuje žádné zákony, pracuje v souladu s ústavou,“ uvedla. Případného trestního stíhání se proto neobává.

Komunistický svaz mládeže (KSM) má redakci svého časopisu na stejné adrese, kde sídlí Ústřední výbor KSČM. Obsah časopisu uveřejňuje i na svých internetových stránkách www.ksm.cz. V posledním čísle mimo jiné uvádí: „KSM si je vědom toho, že kapitalismus nemůže být jednoduše reformován. KSM proto bojuje za revoluční svržení kapitalistického řádu masami pracujících.“

Mejstřík a Štětina jsou také autory novely trestního zákona, která má zavést výslovný zákaz propagace komunismu. Před jejím oficiálním předložením chtějí uspořádat koncem května v Senátu veřejné slyšení. Bylo by stejně jako novela reakcí na současnou situaci, kdy při platnosti zákona o protiprávnosti komunistického režimu v Česku působí strany, které se ke komunismu hlásí.

Přijetí novely podporuje petice www.zrusmekomunisty.cz, pod níž se do dnešního dne podepsalo přes 28.000 lidí.

Martin Horák kar