Senátor Štětina vítá snahu inspekce BIS zabývat se kauzou Vladimíra Hučína

Senátor Štětina vítá snahu inspekce BIS zabývat se kauzou Vladimíra Hučína

Tisková zpráva senátora Jaromíra Štětiny

Senátor Jaromír Štětina dnes v dopise řediteli odboru inspekce BIS, plukovníku JUDr. Jiřímu Škubovi zdůraznil, že vyhrůžky, kterých se BIS dopouští vůči svému bývalému důstojníkovi Vladimíru Hučínovi, pokračují i dnes.
Vítám, vážený pane plukovníku snahu inspekce BIS se vyhrůžkami vůči panu Vladimíru Hučínovi zabývat,“ zdůrazňuje senátor Štětina. „Věřím, že ti, kteří léta kriminalizovali nevinného občana České republiky a způsobili jeho dlouhodobé věznění, budou popohnáni k zodpovědnosti. Považuji za nepřípustné, aby bylo porušování zákona zakrýváno institutem utajovaných skutečností.“
Senátor Štětina zdůrazňuje, že si cení práce českých tajných služeb. „Nestranné a dobře fungující tajné služby patři přirozeně k nástrojům demokratického státu.“

kontakt: Mgr. Pavlina Hájková, asistentka senátora Jaromíra Štětiny
tel. 776742420

V Praze dne 14.1.2013

 

Dopis  senátora Štětiny řediteli odboru inspekce Plk.JUDr. Jiřímu Škubovi ze dne 14. ledna 2013 

 

 

Vážený pan

Plk. JUDr. Jiří Škuba

ředitel odboru inspekce

 

Bezpečnostní informační služba

P.O.BOX 1

150 07 Praha 57

 

 

 

Vážený pane řediteli,

 

k Vašemu dopisu čj.: 115-3/2012-BIS-5-Ozn z 31. prosince 2012 Vám sděluji následující: v mém otevřeném dopise senátoru Františku Bublanovi zmiňuji vyhrůžky, kterých se můj senátní kolega dopustil vůči mně. Z mého otevřeného dopisu je zřejmé, že se vyhrůžky BIS netýkají mě, ale Vašeho bývalého důstojníka Vladimíra Hučína. Mám tím na mysli dlouholeté pokusy některých Vašich důstojníků o jeho kriminalizaci, i současné pokusy vlivových osob BIS Vladimíra Hučína diskreditovat a obviňovat ho z organizace bombových útoků na Přerovsku.

Vítám, vážený pane plukovníku, snahu inspekce BIS se těmito vyhrůžkami vůči panu Vladimíru Hučínovi zabývat a věřím, že ti, kteří léta kriminalizovali nevinného občana České republiky a způsobili jeho dlouhodobé věznění, budou popohnáni k zodpovědnosti. Považuji za nepřípustné, aby bylo porušování zákona zakrýváno institutem utajovaných skutečností.

Ujišťuji Vás, vážený pane řediteli, že si cením práce českých tajných služeb. Nestranné a dobře fungující tajné služby patří přirozeně k nástrojům demokratického státu.

 

 

 

S pozdravem

 

Jaromír Štětina

senátor

 

 

V Praze dne 14. ledna 2013