Senátor Štětina předložil na komisi první kapitoly Závěrečné zprávy

Na dnešní schůzi Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM předložil senátor Štětina přítomným kolegům prvních šest kapitol závěrečné zprávy a zároveň připomněl, že tato zpráva vzniká na základě usnesení č. 550 pléna Senátu ze dne 2. 11. 2006, kterým plénum Senátu pověřilo komisi, aby prozkoumala, zda KSČM porušuje článek 5 Ústavy České republiky. Senátor Štětina uvedl, žekaždá kapitola se skládá z dokumentů, které se daným tématem zabývají a příslušného komentáře. Členům komise předložil k posouzení tyto kapitoly:

Kapitola č. 1 Vytýčení problému

Kapitola č. 2 Dřívější snahy o postavení KSČM mimo zákon

Kapitola č. 3 Řešení politického extremismu v ústavách některých evropských zemí

Kapitola č. 9 KSČM a násilí

Kapitola č. 11  Spolupráce KSČM s Komunistickým svazem mládeže

Kapitola č. 12  Spolupráce se zahraničními komunistickými stranami

 

Senátor Štětina dodal, že další část Závěrečné zprávy bude hotová do konce dubna a zároveň navrhl vyčkat do poloviny května, kdy se má konat 7. sjezd KSČM v Hradci Králové, aby se závěry sjezdu mohly zohlednit i do jednotlivých kapitol Závěrečné zprávy. Dále navrhl, aby do konce června komise připravila definitivní závěr, který předloží plénu Senátu. Úkolem komise není rušit, rozpouštět nebo jinak právně postupovat proti KSČM. Komise má posoudit, zda KSČM porušuje článek 5 Ústavy ČR. Podle senátora Štětiny existuje jediná právní cesta, jak ukončit činnost nějaké politické strany, a tou je postup podle čl. 4 zákona o politických stranách, kde stojí, že pokud některá strana porušuje ústavu, musí se tímto faktem zabývat Nejvyšší správní soud, který se jím může zabývat buď na podnět prezidenta nebo na podnět vlády České republiky. V diskusi vystoupil senátor Bedřich Moldan, který nejprve poděkoval senátoru Štětinovi za práci na Závěrečné zprávě a zároveň navrhl,  aby se celá zpráva po jejím vyhotovení prodiskutovala na komisi za přítomnosti konzultativní rady, kterou tvoří Dr. Stanislav Balík, Petr Blažek, Čestmír Čejka, JUDr. Milan Hulík, JUDr. Tomáš Sokol, Dr. Pavel Žáček a Prof. Vojtěch Cepl. Z tohoto setkání by mohlo vyplynout zásadní stanovisko, které bude posléze předneseno na plénu Senátu. Předseda komise s tímto návrhem souhlasil.