Senátor Štětina by se na policii obrátit měl!

Senátoři Štětina a Mejstřík prý čelí kvůli prosazování zákazu propagace komunismu výhružkám fyzickou likvidací, který byl odeslán 14. prosince z Brna. Pisatel mu prý slibuje »stažení z kůže« a »kulku do týla« . Senátor se neobrátil na policii, ale na ČTK, aby tento dopis medializovala a aby mohl sdělit široké veřejnosti, že »vidí přímou souvislost mezi těmito hrozbami a prudkou pomlouvačnou kampaní, kterou již řadu týdnů vede komunistický deník Haló noviny«.
Senátor Štětina dělá chybu. Na policii se obrátit měl! Otázkou je, proč to neudělal. Že by se mohlo zjistit, kdo dopis napsal nebo kdo jej poslal? Tahle provokace je totiž už neskonale hloupá a průhledná.
Pokud jde o Haló noviny a pana Štětinu, chci jen podotknout, že pomlouvačnou a nenávistnou kampaň vede senátor, a to vskutku způsoby nevybíravými. Inu, proti gustu žádný dišputát! Člověk, na jehož petici se ocitnou lidé, kteří ji nikdy nepodepsali (mezi nimi je dokonce i prezident republiky, jehož jméno bylo zneužito a on to odmítl) není právě důvěryhodný. Nebo je to jinak, pane Štětino?