Senátor Štětina bude hlasovat pro umístění amerického radaru

Tiskové prohlášení senátora Jaromíra Štětiny

 

Senátor Štětina dnes zaslal otevřený dopis členům Strany zelených, v němž odpovídá na výzvu republikové rady SZ, aby hlasoval proti umístění amerického radaru.

Budu hlasovat pro umístění radaru, nezávisle na tom, zda bude na našem území postaven na  multilaterálním mezinárodním principu či na základě bilaterálního ujednání mezi vládami ČR a USA,“ zdůrazňuje senátor Štětina.

 

 

Text otevřeného dopisu Jaromíra Štětiny Straně zelených:

 

 

Vážení členové Strany zelených,

 

Republiková rada Strany zelených  přijala dne 5. 4. 2008 Stanovisko RR SZ k závěrům bukurešťského summitu NATO ohledně protiraketové obrany. Republiková rada  v usnesení vyzývá ministry, poslance a senátory zvolené za SZ, aby hlasovali proti jejímu vybudování na území České republiky.

 

Dovoluji si Vám, vážení kolegové, oznámit, že považuji vybudování americké radarové stanice v Česku za zásadní akt garantující bezpečnost České republiky a Evropy. Pokud bude projednávána v parlamentě otázka, zda americký radar v Česku umístit či nikoliv, budu hlasovat pro jeho umístění, nezávisle na tom, zda bude na našem území postaven na multilaterálním mezinárodním principu či na základě bilaterálního ujednání mezi vládami ČR a USA. Současně mi dovolte, abych vyjádřil obavu z možné diskreditace Strany zelených v případě, že to budou právě hlasy Zelených, které, dojde-li k odmítnutí radaru, přispějí k zásadnímu obratu geopolitické orientace našeho státu.

 

 

S přátelskou úctou

 

Jaromír Štětina

nezávislý senátor

zvolený za Stranu zelených

 

 

 

 

Pavla Hájková, tisková mluvčí senátora Jaromíra Štětiny, tel. 776742420

 

V Praze dne 15. 4. 2008