Senátní zpráva je lidsky hloupá

PRAHA -Senátoři při projednávání zprávy o možném porušování Ústavy a zákonů ze strany KSČM nedodrželi jednací řád. Návrh,aby vláda požádala Nejvyšší správní soud o zrušení strany,je proto nelegitimní a nemůže mít žádný ná-sledek. Na sobotní tiskové konferenci to v průběhu zasedání ÚV KSČM zdůraznil na dotazy novinářů jeho předseda Vojtěch Filip.
»Je to směsice blábolů. Jinak se k tomu nemohu vyjádřit. Něco tak právně irelevantního jsem ještě nečetl. A něco tak lidsky hloupého také ne. Mohu jen zopakovat svoji odpověď,když se mě na to zeptala média poprvé -Ze vzteku několik senátorů,ani ne polovina z nich,ale těsně nad hranicí senátní usnášeníschopnosti (rozhodnutí podpořilo 30 z 38 přítomných -pozn.redakce),rozhodla o přijetí jakési zprávy,která má v občanech vyvolat strach,«prohlásil Filip. Doufá,že vláda tuto zprávu posoudí a její legitimitu alespoň právně relevantním způsobem. Pokud by však dala na základě senátní zprávy podnět k NSS na rozpuštění KSČM, bude muset podle Filipa počítat s tím,že »nejsme žádným otloukánkem v české politice,ale reálnou politickou stranou,která má kontakty do většiny zemí světa. Máme své postavení i uvnitř Evropy.. A neměla by zapomenout,že v OSN je řada států,které mají komunistické vlády«,řekl. Česká vláda by by pak podle něj ztratila jakoukoli důvěryhodnost v mezinárodních jednáních.
Na dotaz,zda se strana bude nějak právně bránit,Filip lakonicky odpověděl:»Není proti čemu. Je to politický výkřik!«Teprve po případném podnětu vlády k NSS podle zákona o politických stranách,že by KSČM měla být rozpuštěna,by komunisté přistoupili k právní obraně. Nevěří však,že by se česká vláda chtěla tak znemožnit i před zahraničím.
Zprávou se Senát zabýval na návrh své komise pro posouzení ústavnosti KSČM v čele s předsedou Jaromírem Štětinou (za SZ). Proti jejím závěrům byli pouze komunisté,sociální demokraté se hlasování zdrželi,stejně tak i dva občanští demokraté.

Foto autor| FOTO -Karel MEVALD