Senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM končí

Předseda dočasné senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM Jaromír Štětina dnes doporučil činnost komise ukončit. Podle něj splnila úkol, který jí byl uložen, a její další existence tak postrádá význam. Komise nedávno dokončila návrh správní žaloby, která má pozastavit činnost Komunistické strany Čech a Moravy. Snahou je přimět KSČM, aby se zřekla komunistické ideologie a metod a změnila svůj název.

Senátoři doporučují vládě, aby podala u Nejvyššího správního soudu žalobu na KSČM. „Komise předpokládá, že vláda vyslyší doporučení Senátu a ve smyslu zákona o politických stranách nechá podezření Senátu prověřit Nejvyšším správním soudem,“ řekl dnes Štětinav horní komoře parlamentu.

Senátní skupina byla ustanovena v listopadu 2006, kdy jí byly uloženy dva základní úkoly – prozkoumat, zda KSČM řádně dodržuje zákony o sdružování v politických stranách a politických hnutích, a zjistit, jestli existence KSČM není v rozporu s ústavou.

Pokud vláda navrhne Nejvyššímu správnímu soudu pozastavení činnosti KSČM, navrhuje komise straně, aby odstranila ze svého názvu slovo komunistická a zaregistrovala se pod jiným jménem. Straně také podle Štětiny prospěje, když se „vzdá marxisticko-leninského násilí“ jako prostředku k dosažení svých politických cílů.

Pokud by vláda žalobu podala a soud by jí vyhověl, KSČM by se podle Štětiny nemohla do odstranění nedostatků účastnit voleb. Její poslanci a senátoři by ale pracovali jako zvolení zástupci dál.

Senát se již v říjnu 2008 usnesl, že Nejvyšší správní soud by se měl zabývat důvodným podezřením, že KSČM porušuje ústavu a zákony.

Předseda KSČM Vojtěch Filip již dříve řekl, že postoj a postup horní komory je v tomto ohledu nelegitimní. Pokud by vláda na základě senátní výzvy podala podnět k soudu na rozpuštění komunistické strany, musela by podle něj počítat s odvetnými opatřeními ve formě právních kroků.