Senát zřídil komisi pro posouzení ústavnosti KSČM

Senát bude mít komisi pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy. Vznik této dočasné komise dnes navrhl senátor Jaromír Štětina v rámci projednávání petice za zákaz propagace komunismu. Komise podle něj má mimo jiné posoudit, zda KSČM dodržuje zákon o sdružování v politických stranách a je v souladu s ústavou. Vznik komise podpořilo 31 ze 46 přítomných senátorů, zatím však nezvolili její členy. V končícím volebním období tak tato osmá komise horní komory pravděpodobně vůbec nezačne pracovat. Obměněný Senát v povolebním složení pak bude na konci listopadu rozhodovat znovu o další existenci všech svých komisí. Štětina zdůvodnil návrh na vznik komise podezřením, že „Komunistická strana Čech a Moravy nepostupuje v souladu s naší ústavou“. Svůj názor opíral o brožuru s názvem Dokumenty 6. sjezdu KSČM. Je v nich podle senátora teze, podle níž KSČM považuje za základní příčinu stupňujících se problémů světa kapitalismus, tedy systém založený na soukromém vlastnictví, a žádá jeho odstranění. Jedenáctičlenná komise by proto měla z rozhodnutí Senátu prozkoumat, zda KSČM „řádně dodržuje“ zákon o politických stranách v pasáži, podle níž strany nesmějí usilovat o odstranění demokratických základů státu, směřovat k potlačení rovnoprávnosti a svobody občanů a k potlačení volné soutěže politických stran. Komise by měla také prozkoumat, zda existence KSČM odpovídá ústavě v tom, že politické strany musí respektovat základní demokratické principy a odmítnout násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů. KSČM podle Dokumentů 6. sjezdu „neodmítá násilí ani vzhledem k minulosti, ani vzhledem k budoucnosti“, uvedl Štětina. Senátor ODS Jaromír Volný se vyslovil proti ustavení komise z formálně právních důvodů. K posouzení ústavnosti je kompetentní Ústavní soud, k dodržování zákona o politických stranách pak ministerstvo vnitra, podotkl senátor. Připomněl nedávný ministerský návrh na zrušení Komunistického svazu mládeže. Volný patřil mezi 12 senátorů, kteří při hlasování o vzniku komise zaujali zdrženlivý postoj. Proti byli pouze oba komunisté a sociální demokrat Petr Smutný. Senát by členy komise mohl zvolit na své poslední schůzi v nynějším volebním období. Uskuteční se 16. listopadu, tedy tři dny před zánikem mandátu končících senátorů.