Senát: Tři petice občanů

Senátoři se na listopadové schůzi zabývali také peticemi. Podle jednacího řádu Senátu se na schůzi projednávají petice, pod kterými je podepsáno více než 10 000 petentů. V listopadu byly na pořadu jednání tři takovéto petice. První z nich pod názvem www.zrusmekomunisty.cz podepsalo přes 70 000 občanů. Podle senátora Jaromíra Štětiny sedmdesát tisíc občanů v naší vlasti vyjadřuje důvodné podezření, že Komunistická strana Čech a Moravy nepostupuje v souladu s naší ústavou. Mezi signatáři této petice je dle Štětiny mnoho osobností z našeho kulturního, veřejného i politického života. Na schůzi jmenoval například publicistu Ivana Medka, dirigenta Jiřího Bělohlávka, spisovatele Ivana Klímu nebo Josefa Škvoreckého, rektora Univerzity Karlovy Ivana Wilhelma, profesora Vojtěcha Cepla, hudebního skladatele Michaela Kocába a mnoho dalších. Ti všichni se dožadují zákazu činnosti Komunistické strany a vyzývají, aby se používání symbolů komunismu stalo nezákonným činem. Petici nejprve projednávali senátoři na Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu a lidská práva. Na jejím základě uspořádali veřejné výborové slyšení, které se zabývalo používáním symbolů komunistické diktatury. V závěru slyšení bylo konstatováno, že v některých evropských státech je uzákoněn zákaz používání komunistických symbolů. Podle zpravodaje výboru Martina Mejstříka mají například Maďaři v zákoně přesně vyjmenováno, které symboly nacismu a komunismu není dovoleno veřejně propagovat. „Z těch, které nás v tuto chvíli zajímají, je to srp a kladivo a pěticípá rudá hvězda,“ uvedl Mejstřík. Dále dodal, že bude iniciovat rozšíření původního návrhu zákazu propagace komunismu na zákaz propagace i symbolů komunismu. Podle svých slov se nechá tímto maďarským vzorem inspirovat. Senátor Jaromír Štětina také senátorůmnavrhl, aby Senát zřídil Dočasnou komisi pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy. Tento návrh senátoři podpořili. Komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení a bude mít 11 členů. Jejím úkolem bude zkoumat, zda Komunistická strana Čech a Moravy řádně dodržuje paragraf 4 zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích č. 424/1991 Sb., který říká, že vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí, které porušují Ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu. V zákoně je také výslovně uvedeno, že vyvíjet činnost nemohou ani strany a hnutí, které nemají demokratické stanovy nebo nemají demokraticky ustanovené orgány. Činné nemohou být ani strany, které směřují k uchopení a držení moci zamezujícímu druhým stranám a hnutím ucházet se ústavními prostředky o moc nebo které směřují k potlačení rovnoprávnosti občanů. Stejně tak nemohou vznikat ani vyvíjet činnost strany a hnutí, jejichž program nebo činnost ohrožují mravnost, veřejný pořádek nebo práva a svobodu občanů. Členové senátní komise také prozkoumají, zda existence Komunistické strany Čech a Moravy odpovídá slovům Ústavy, že politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní a demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů. O plnění svých úkolů musí Komise jednou ročně Senát informovat. Senátoři dále projednávali petici k reality show a petici proti stavbě rychlostní komunikace R43 po trase tzv. německé dálnice v úseku Kuřim-Bystrc-Troubsko.