Senát schválil zákon o protikomunistickém odboji

Senát dnes schválil zákon o protikomunistickém odboji. Účastníci odboje dostanou podle předlohy koaličních poslanců peněžité ocenění 100.000 korun, pozůstalí manželé po nich pak poloviční částku. V případě, že by měli odbojáři důchod nižší než průměrný, bude jim na průměrný dorovnán. Návrh zákona míří k podpisu prezidentu Václavu Klausovi. Začne platit symbolicky 17. listopadu. Sněmovní návrh podpořilo 44 ze 71 přítomných senátorů včetně řady sociálních demokratů. O změnách, které navrhoval senátní ústavně-právní výbor a jejichž autorem byl Jiří Dienstbier (ČSSD), se už nehlasovalo. Chtěl mimo jiné změnit způsob rozhodování o osvědčení pro účastníky odboje a jinak definovat okruh lidí, na které by se zákon nevztahoval. Předloha popisuje formy odboje a odporu. Z odboje a odboru vyjímá lidi, kteří například byli zaměstnáni u bezpečnostních složek, byli členy komunistické strany, Lidových milicí, akčního výboru Národní fronty a za normalizace také Svazu československo-sovětského přátelství. Za odbojáře by se nepovažovali ani lidé, jejichž odboj byl veden „zavrženíhodnou pohnutkou“, nebo kteří se dopustili zavrženíhodného jednání směřujícího k popření hodnot svobody a demokracie či k popření základních lidských práv, a mohli se tomu vyhnout. Někteří účastníci třetího odboje by osvědčením mohli také získat postavení válečných veteránů stejně jako ti, kteří bojovali proti nacismu za druhé světové války a nebyli vojáci. Tím by jim vznikl nárok na některé výhody, například ve zdravotní a sociální péči. Součástí symbolického ocenění by byl i pamětní odznak. Osvědčení bude vydávat ministerstvo obrany na základě odborného stanoviska Archivu bezpečnostních složek, případně Ústavu pro studium totalitních režimů. Na návrh ČSSD bude o odvolání proti verdiktům ministerstva rozhodovat zvláštní komise.